Grant/Projek zakończony

Symulacja elektrostatycznych sztucznych mięśni

Identyfikator grantu: PT00816

Kierownik projektu: Jacek Szkopek

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-04-07

Data zakończenia: 2024-03-08

Streszczenie projektu

Elektrostatyczne mięśnie stanowią nową grupę siłowników z grupy sztucznych mięśni, konstruowanych na potrzeby robotyki. Stanowią one trudny obiekt analiz ze względu na połączenie cienkiego polipropylenu jako głównego budulca z przyciąganiem elektrostatycznym wynikającym z elektrod umieszczonych na ww. materiale. Dotychczasowe osiągnięcia środowiska naukowego głównie dokumentowały zachowanie fizycznych obiektów będących pierwszymi prototypami. Ponad to, nieliczne prace zawierały próby symulacyjne, gdzie w modelu suwakowe łączenie się elektrod/ramion siłownika oparto na mechanice zginanej belki.

Powyższe argumenty skłaniają do przeprowadzenia prac symulacyjnych na właściwych modelach siłowników opartych o właściwości membran, w celu prawidłowej analizy dynamicznej nowego rodzaju siłowników. Budowa prawidłowego modelu pozwoli na przeanalizowanie pojedynczych ogniw i wyróżnienie grupy z najlepszym potencjałem do dalszych zastosowań, m.in. złożonych struktur.

Do symulacji mięśni planuje się wykorzystanie programu Abaqus, który umożliwia przeprowadzenie ww. czynności (pierwsze testy zostały wykonane w wersji studenckiej, która niestety posiada zbyt wiele ograniczeń). Co ważniejsze, środowisko to umożliwia pisanie własnych skryptów w Pythonie, co stanowi istotny czynnik w kontekście sił elektrostatycznych, które dzięki tej funkcji będą mogły zostać wprowadzone w nieograniczony sposób przez użytkownika.

Publikacje

  1. Jacek Szkopek, Grzegorz Redlarski, Arkadiusz Żak, Electrostatic Zipping Actuators—Analysis of the Pull-In Effect Depending on the Geometry Parameters, ENERGIES 14, (2021) 13


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.