Numeryczna analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna metod sterowania przepływem

Identyfikator grantu: PT00800

Kierownik projektu: Oskar Szulc

Realizatorzy:

 • Piotr Doerffer
 • Paweł Flaszyński
 • Michał Krzysztof Piotrowicz
 • Filip Wasilczuk
 • Nishchay Tiwari
 • Piotr Kaczyński

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-02-06

Streszczenie projektu

Celem badań numerycznych jest zastosowanie pasywnych i aktywnych metod sterowania przepływem (takich jak np.: blaszkowe, prętowe i fluidalne generatory wirów oraz perforowane ściany) w celu poprawy charakterystyk aerodynamicznych lub aero-akustycznych opływanych konstrukcji. W polu zainteresowania leżą zarówno badania podstawowe w kanałach, jak i profile lotnicze, łopaty wirnika śmigłowca, czy turbiny wiatrowej. Rozpatrywany będzie szeroki zakres liczb Macha, od przepływów nieściśliwych, poprzez poddźwiękowe, do transonicznych, które cechują się obecnością fali uderzeniowej i oderwania. Istotnym aspektem jest uzupełnienie analiz o charakterystyki aero-akustyczne, niezbędne z punktu widzenia oceny emisji hałasu towarzyszącej aplikacji nowatorskich metod sterowania. Przedstawione badania pomogą w odpowiedzi na istotne z punktu widzenia aplikacyjnego pytanie: czy ograniczaniu emisji hałasu będzie towarzyszył istotny wzrost oporów ruchu (i vice versa)?

Publikacje

 1. O. Szulc, P. Doerffer, P. Flaszynski, T. Suresh, Numerical modelling of shock wave-boundary layer interaction control by passive wall ventilation, Computers & Fluids 200, (2020) 1-21
 2. Patrick Grothe, Pawel Flaszynski, Ryszard Szwaba, Michal Piotrowicz, Piotr Kaczynski, et al., WP-3 Internal Flows-Compressors, Chapter In book: Transition Location Effect on Shock Wave Boundary Layer Interaction, Springer 1, (2021) 229-296
 3. Anna Petersen, Piotr Doerffer, Pawel Flaszynski, Ryszard Szwaba, Michal Piotrowicz, Piotr Kaczynski et al., WP-4 Internal Flows-Turbine, Chapter In book: Transition Location Effect on Shock Wave Boundary Layer Interaction, Springer 1, (2021) 297-346
 4. Oskar Szulc, Rotorcraft thickness noise control, Archives of Mechanics 73(4), (2021) 391-417
 5. Paweł Flaszyński, Piotr Doerffer, Michał Piotrowicz, Effect of jet vortex generators on shock wave induced separation on gas turbine profile, Journal of Thermal Science 4, (2021) 1435-1443
 6. Oskar Szulc, Pasywna kontrola oddziaływania fali uderzeniowej z warstwą przyścienną, Monografia Wydawnictwa IMP PAN 1, (2021) 1-281
 7. T. Suresh, O. Szulc, P. Flaszynski, Aeroacoustic analysis based on FW–H analogy to predict low-frequency in-plane harmonic noise of a helicopter rotor in hover, Archives of Mechanics 74 (2-3), (2022) 201-246
 8. O. Szulc, T. Suresh, P. Flaszyński, Rotorcraft thickness noise control by tip ventilation, Journal of Physics: Conference Series 2367 (012002), (2022) 1-9
 9. N. Tiwari, P. Flaszynski, T. Suresh, O. Szulc, Numerical analysis and comparison of flow structures produced by vane and rod type vortex generators on a wind turbine airfoil, 56th 3AF International Conference on Applied Aerodynamics, Tuluza, Francja, FP52-AERO2022-tiwari 1, (2022) 1-9
 10. M. Piotrowicz, P. Flaszynski, P. Kaczynski and P. Doerffer, Numerical investigations of boundary layer effect on shock wave induced separation on suction side of transonic compressor profile, XXV Fluid Mechanics Conference, 7-9 September 2022 - RZESZÓW, POLAND  , (2022) 1-2
 11. P. Flaszyński, F. Wasilczuk, M. Piotrowicz, J. Telega, K. Mitraszewski, K.S. Hansen, Numerical prediction of upstream wind speed reduction on offshore wind farm, XXV FLUID MECHANICS CONFERENCE -, (2022) -
 12. Filip Wasilczuk, Paweł Flaszyński and Piotr Doerffer, Turbine Leakage Flow Reduction Using Fluidic Sealing, XXV FLUID MECHANICS CONFERENCE -, (2022) -
 13. P. Kaczyński, R. Szwaba, M. Piotrowicz, P. Flaszyński and P. Doerffer, Wind tunnel investigations of aircraft airfoil in cruise conditions, Journal of Physics: Conference Series 2367, (2022) 1-8
 14. Oskar Szulc, Piotr Doerffer, Pawel Flaszynski, Marianna Braza, Moving wall effect on normal shock wave-turbulent boundary layer interaction on an airfoil, International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow 34 (4), (2023) 1-34
 15. Nishchay Tiwari, Pawel Flaszynski, Thanushree Suresh, Oskar Szulc, Comparison of flow structures for vane and rod type vortex generators on a wind turbine airfoil, International Journal of Numerical Methods for Heat & Fluid Flow 33(4), (2023) 1458-1474
 16. Michał Piotrowicz, Oddziaływanie fali uderzeniowej z warstwą przyścienną na profilu sprężarki lotniczej, Rozprawa doktorska, IMP PAN Gdańsk, 2023 1, (2023) 1-103
 17. Flaszynski P, Wasilczuk F, Piotrowicz M, Telega J, Mitraszewski K, Hansen KS, Numerical simulations for a parametric study of blockage effect on offshore wind farms, Wind Energy 27(1), (2024) 53-74
 18. Wasilczuk, F., Flaszynski, P., Doerffer, P., Marugi, K., and Borzecki, T. , The Application of Fluidic Sealing in Shrouded Gas Turbine Blades, ASME Journal of Turbomachinery 146(1), (2024) 015001
 19. Filip Wasilczuk, Pawel Flaszynski, Piotr Doerffer, Application of fluidic sealing for leakage reduction in gas turbine rotor, Konferencja międzynarodowa ISAIF15, 24-27 Października 2023, Chennai, Indie 1, (2023) 1


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.