Numeryczna analiza aerodynamiczna i aeroakustyczna metod sterowania przepływem

Kierownik projektu: Oskar Szulc

Realizatorzy:

  • Piotr Doerffer
  • Paweł Flaszyński
  • Michał Krzysztof Piotrowicz
  • Filip Wasilczuk
  • Nishchay Tiwari

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-02-06

Streszczenie projektu

Celem badań numerycznych jest zastosowanie pasywnych i aktywnych metod sterowania przepływem (takich jak np.: blaszkowe, prętowe i fluidalne generatory wirów oraz perforowane ściany) w celu poprawy charakterystyk aerodynamicznych lub aero-akustycznych opływanych konstrukcji. W polu zainteresowania leżą zarówno badania podstawowe w kanałach, jak i profile lotnicze, łopaty wirnika śmigłowca, czy turbiny wiatrowej. Rozpatrywany będzie szeroki zakres liczb Macha, od przepływów nieściśliwych, poprzez poddźwiękowe, do transonicznych, które cechują się obecnością fali uderzeniowej i oderwania. Istotnym aspektem jest uzupełnienie analiz o charakterystyki aero-akustyczne, niezbędne z punktu widzenia oceny emisji hałasu towarzyszącej aplikacji nowatorskich metod sterowania. Przedstawione badania pomogą w odpowiedzi na istotne z punktu widzenia aplikacyjnego pytanie: czy ograniczaniu emisji hałasu będzie towarzyszył istotny wzrost oporów ruchu (i vice versa)?

Publikacje

  1. O. Szulc, P. Doerffer, P. Flaszynski, T. Suresh, Numerical modelling of shock wave-boundary layer interaction control by passive wall ventilation, Computers & Fluids 200, (2020) 1-21
  2. Patrick Grothe, Pawel Flaszynski, Ryszard Szwaba, Michal Piotrowicz, Piotr Kaczynski, et al., WP-3 Internal Flows-Compressors, Chapter In book: Transition Location Effect on Shock Wave Boundary Layer Interaction, Springer 1, (2021) 229-296
  3. Anna Petersen, Piotr Doerffer, Pawel Flaszynski, Ryszard Szwaba, Michal Piotrowicz, Piotr Kaczynski et al., WP-4 Internal Flows-Turbine, Chapter In book: Transition Location Effect on Shock Wave Boundary Layer Interaction, Springer 1, (2021) 297-346


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.