Wyznaczanie charakterystyk wibroakustycznych jednostek pływających z zastosowaniem algorytmiki Statistical Energy Analysis (SEA)

Identyfikator grantu: PT00795

Kierownik projektu: Marek Augustyniak

Realizatorzy:

  • Michał Drężek

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-01-10

Streszczenie projektu

Projekt polega na rozwijaniu i walidacji procedur szacowania poziomu dźwięku w pomieszczeniach oraz poziomu wibracji podłóg i ścian w konstrukcjach pływających - głównie statkach i jachtach metalowych. Jego rdzeniem jest zaproponowana przez M.Augustyniaka analogia między równaniami transportu energii cieplnej (prawo Newtona i Fouriera) a mechanizmem przekazywania energii wibroakustycznej między dyskretnymi elementami konstrukcji (panelami, żebrami, wnękami akustycznymi). Od strony przygotowania modeli, zasadnicze znaczenie ma sprawne narzędzie generujące siatkę elementów skończonych, stąd projekt przewiduje użycie HyperWorks / HyperMesh. Obliczenia zasadnicze wymagają solvera ANSYS, ze względu na ergonomię pisania skryptów (przy czym konieczna jest m.in. implementacja współczynników wymiany, wyznaczanie połączeń między podzespołami, składanie wyników uzyskiwanych dla różnych pasm częstotliwości).

Publikacje

  1. Michał Drężek, Opracowanie numerycznej metodyki szacowania poziomu wibracji i hałasu na jachcie, praca dyplomowa magisterska, Politechnika Gdańska -, (2019) -
  2. Michał Drężek, Marek Augustyniak, Accurate determination of injected power and vibration energy in case of stochastic loading of plate structures, Archives of Acoustics, w trakcie rezenzji N/A, (2023) N/A
  3. Michał Drężek, Marek Augustyniak, UNIVERSAL SEA/FEA BASED METHOD FOR ESTIMATION OF VIBROACOUSTIC COUPLING LOSS FACTORS IN REALISTIC SHIP STRUCTURES, Polish Maritime Research ---, (2024) ---
  4. Michał Drężek, Bogusław Kusz, Marek Augustyniak, THE INFLUENCE OF LIGHTENING HOLES IN GIRDER PLATING ON THE TRANSMISSION OF THE MID AND HIGH FREQUENCY VIBRATIONS THROUGH THE DECK-GIRDER “T” CONNECTION, Archive of Applied Mechanics ---, (2024) ---


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.