Grant/Projek zakończony

Model matematyczny służący do oceny bariery krew mózg za pomocą rezonansu magnetycznego, bez kontrastu, w warunkach przewlekłej hipoksji

Kierownik projektu: Beata Brzeska

Gdański Uniwersytet Medyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-12-12

Data zakończenia: 2023-02-09

Streszczenie projektu

Celem pracy jest stworzenie modelu matematycznego łączącego model perfuzji mózgu na bazie sekwencji ASL z modelem bieksponencjalnym dyfuzji zewnątrzkomórkowej, który pozwoliłby na bezkontrastowe wyznaczenie parametrów charakteryzujących funkcjonowanie bariery krew-mózg. Opracowana metoda posłuży do wyznaczenia parametrów perfuzyjnych, takich jak PS, CBV i CBF u pacjentów przed i po zabiegu stentowania tętnicy szyjnej oraz u grupy kontrolnej. Model zostanie porównany z tradycyjną metodą perfuzyjną z kontrastem DSC. Na podstawie zebranych danych przeprowadzona zostanie wielopłaszczyznowa analiza różnic międzygrupowych.
Dane T1-zależne 3D, DWI, ASL oraz DSC będą poddane obróbce wstępnej w programie FSL oraz FreeSurfer. Przygotowane dane zostaną następnie dopasowane do modeli IVIM oraz ASL przy użyciu programu Matlab (MathWorks, Natick, MA, USA). Powyższa analiza pozwala na bezkontrastowe uzyskanie podstawowych parametrów perfuzyjnych, takich jak PS, CBV oraz CBF dla bariery krew mózg. Na podstawie sekwencji DSC zostaną wyznaczone mapy parametrów CBF, CBV oraz MTT. Analiza różnic międzygrupowych oraz analiza korelacji zostanie przeprowadzona za pomocą programu SPSS.


Publikacje

  1. Brzeska Beata, Dzierżanowski Jarosław, Sabisz Agnieszka, Winklewski Paweł, Słoniewski Paweł, Szurowska Edyta, Szarmach Arkadiusz, Zmiany CBV na podstawie badania perfuzyjnego MR mózgowia u pacjentów poddanych zabiegowi kraniotomii w przebiegu leczenia tętniaków koła Willisa, 42 Zjazd Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego PLTR 2019 ., (2019) .
  2. Brzeska Beata, Szarmach Arkadiusz, Sabisz Agnieszka, Szurowska Edyta, Winklewski Paweł, MR perfusion Cerebral Blood Volume disturbances after craniotomy, European Congress of Radiology ., (2020) .
  3. Brzeska Beata, Szarmach Arkadiusz, Sabisz Agnieszka, Szurowska Edyta, Winklewski Paweł, MR perfusion Cerebral Blood Volume disturbances after craniotomy, European Congress of Radiology ., (2020) .


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.