Budowa i optymalizacja środowiska obliczeniowego regionalnego numerycznego modelu pogody ICON-LAM

Identyfikator grantu: PT00783

Kierownik projektu: Mariusz Józef Figurski

Realizatorzy:

  • Witold Interewicz

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-11-04

Streszczenie projektu

Numeryczny model pogody ICON, skonfigurowany w trybie Local Area Mode (LAM) jest jednym z potencjalnych następców eksploatowanych obecnie w IMGW-PIB modeli COSMO, zapewniających regionalną prognozę pogody.

Model ICON jest aplikacją zrównolegloną hybrydowo (MPI+OpenMP) wykorzystującą relatywnie nowe konstrukty wprowadzone do języka Fortran. Cechy te sprawiają, że ICON jest aplikacją wymagającą bliskich najnowszym wersji kompilatorów, bezbłędnie i w pełni implementujących użyte cechy języka oraz generujących poprawny kod wielowątkowy w kontekście równoległości wieloprocesowej. Ponadto, ze względu na użycie szeregu bibliotek kodowanych w języku C, ICON jest aplikacją typu mixed-language, wymagającą środowiska systemowego zapewniającego poprawne łączenie modułów kompilowanych z różnych języków źródłowych.

Pierwszoplanowym celem projektu jest więc uzyskanie stabilnego i wydajnego binarium numerycznego modelu pogody ICON, pracującego w trybie LAM.
Ponadto projekt powinien dać możliwość tworzenia stabilnych binariów dla kodów modelu ICON zmodyfikowanych odpowiednio do potrzeb.

Podjęcie decyzji o użyciu danego modelu do celów operacyjnych w Państwowej Służbie Hydrologiczno-Meteorologicznej (PSHM) wymaga przeprowadzenia szeregu analiz, w tym studiów przypadków, weryfikacji statystycznej i oceny przydatności w synoptyce.

Drugim celem projektu jest więc przeprowadzenie symulacji wybranych przypadków pogodowych i dokładniejsze przyjrzenie się im - w tym porównanie wyników uzyskiwanych przez Model ICON z danymi pomiarowymi i z wynikami generowanymi przez inne modele (COSMO, WRF).

Publikacje

  1. Bochenek Bogdan, Figurski Mariusz, Jaczewski Adam, Wdowikowski Marcin, Strzyżewski Tomasz, Jakub Jurasz, Wind energy production in Poland: AI based climatological analysis, Climate forecasting for energy - S2S4E and OpenMod joint workshop 1, (2020) 1
  2. Jurasz Jakub, Wdowikowski Marcin, Figurski Marcin, Simulating Power Generation from Photovoltaics in the Polish Power System Based on Ground Meteorological Measurements-First Tests Based on Transmission System Operator Data, Energies 13, (2020) 1-10
  3. Y.M. Zanimonskiy G. Nykiel, M. Figurski, View from GNSS - modelled ionosphere on troposphere. Case study of some severe weather events in the Missouri part of "Tornado Alley", International Conference “Astronomy and Space Physics in Kyiv University” 1, (2020) 1-14
  4. D. Rieger, D. Boucouvala, F. Gofa, C. Kolyvas, P. Khain, H. Muskatel, A. Shtivelman, A. Baharad, L. Uzan, Y. Levi, F. Marcucci, F. Sudati, N. Zaccariello, V. Garbero, N. Vela, E. Oberto E. Minguzzi, D. Cesari, T. Gastaldo, V. Poli, C. Marsigli, M.S. Tesini, I. Cerenzia, J. Linkowska, W. Interewicz, D. Wójcik, A. Iriza-Burcă, B.A. Maco, R. Dragomir, Ş. Gabrian, Ş. Dinicilă, M. Bogdan, T. Bălăcescu, R.C. Dumitrache, G.R. Bonatti, R.R. dos Santos, Y.K.L. Kitagawa, R.B. da Silveira, Transition of COSMO to ICON - Final Report, CIMA Foundation 48, (2022) 110
  5. Baldysz, Z., Nykiel, G., Baranowski, D.B, Latos B., Figurski M., Diurnal variability of atmospheric water vapour, precipitation and cloud top temperature across the global tropics derived from satellite observations and GNSS technique, Climat Dyn 08.12.2023, (2023) 1-18


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.