Rozbudowa istniejącego w IBW PAN hydrodynamicznego modelu Zatoki Puckiej o moduł falowy - weryfikacja wyników obliczeń danymi pomiarowymi

Kierownik projektu: Jan Schönhofer

Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

-

Gdańsk

Streszczenie projektu

Cel realizacji: Przygotowanie modelu hydrodynamicznego Zatoki Puckiej w oparciu o oprogramowanie Delft3D pracującego w trybie operacyjnym. Docelowo opracowany model służyć będzie obliczaniu rozprzestrzeniania zanieczyszczeń zrzucanych do Zatoki. Realizacja zadania przewidywana jest na okres 2-3 lata.
Planowane efekty naukowe: Weryfikacja wyników pomiarami w naturze pozwoli ocenić na ile użyte formuły wiernie odwzorowują hydrodynamikę badanego obszaru. Modelowanie numeryczne pozwoli lepiej zrozumieć mechanizmy transportu/mieszania zachodzące w Zatoce Puckiej.
Planowane efekty praktyczne: Operacyjny model hydrodynamiki Zatoki Puckiej może służyć jako "dawca" warunków brzegowych dla lokalnych modeli o większej rozdzielczości, które są używane do symulacji falowania, prądów i transportu osadów w pobliżu wrażliwych odcinków brzegów (np. brzegi erozyjne, klifowe) oraz budowli hydrotechnicznych (kolektory wód opadowych, kolektory ściekowe, mariny).


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.