Rozbudowa istniejącego w IBW PAN hydrodynamicznego modelu Zatoki Puckiej o moduł falowy - weryfikacja wyników obliczeń danymi pomiarowymi

Kierownik projektu: Jan Schönhofer

Instytut Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku

-

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-09-18

Streszczenie projektu

Cel realizacji: Przygotowanie modelu hydrodynamicznego Zatoki Puckiej w oparciu o oprogramowanie Delft3D pracującego w trybie operacyjnym. Docelowo opracowany model służyć będzie obliczaniu rozprzestrzeniania zanieczyszczeń zrzucanych do Zatoki. Realizacja zadania przewidywana jest na okres 2-3 lata.
Planowane efekty naukowe: Weryfikacja wyników pomiarami w naturze pozwoli ocenić na ile użyte formuły wiernie odwzorowują hydrodynamikę badanego obszaru. Modelowanie numeryczne pozwoli lepiej zrozumieć mechanizmy transportu/mieszania zachodzące w Zatoce Puckiej.
Planowane efekty praktyczne: Operacyjny model hydrodynamiki Zatoki Puckiej może służyć jako "dawca" warunków brzegowych dla lokalnych modeli o większej rozdzielczości, które są używane do symulacji falowania, prądów i transportu osadów w pobliżu wrażliwych odcinków brzegów (np. brzegi erozyjne, klifowe) oraz budowli hydrotechnicznych (kolektory wód opadowych, kolektory ściekowe, mariny).

Publikacje

  1. Dudkowska A., Boruń A., Malicki J., Schönhofer J., Gic-Grusza G., Rip currents in the non-tidal surf zone with sandbars: numerical analysis versus field measurements, Oceanologia 62, 3, (2020) 291-308
  2. Ostrowski R., Schönhofer J., Stella M., Grave A., Babakov A., Chubarenko B., South Baltic rip currents detected by a field survey, BALTICA 33, 1, (2020) 11-20
  3. Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M., Schönhfer J., Malicki J., Marcinkowski T., Szefler K.,, Wstępna analiza przyczyn uszkodzenia elementów sztucznych raf (modułów) posadowionych w strefie brzegowej w okolicy Ustki, Inżynieria Morska i Geotechnika 1, (2020) 6-15
  4. Szmytkiewicz P., Szmytkiewicz M., Schönhfer J., Malicki J., Marcinkowski T., Szefler K.,, Wstępna analiza przyczyn uszkodzenia elementów sztucznych raf (modułów) posadowionych w strefie brzegowej w okolicy Ustki, Inżynieria Morska i Geotechnika 1, (2020) 6-15


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.