Framework do równoległych obliczeń heterogenicznych w środowisku Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej i superkomputera Tryton

Kierownik projektu: Paweł Czarnul

Realizatorzy:

  • Paweł Perłakowski

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-09-11

Streszczenie projektu

Projekt wykorzystuje framework SnuCL do uproszczenia i ułatwienia przeprowadzania obliczeń w heterogenicznym klastrze komputerowym za pomocą języka OpenCL. Jego zadaniem jest ukrycie przed programistą obecności wielu węzłów, zamiast tego tworząc środowisko jednej maszyny wyposażonej w wiele urządzeń obliczeniowych. Wnioskodawca rozwinął framework do architektury klient-serwer, pozwalając na dodanie usług obliczeniowych. Usługi te mogą zostać udostępnione klientom takim jak Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej. W ten sposób aplikacja stworzona w Unity 3D na potrzeby LZWP może zlecić wykonanie dodatkowych obliczeń, które są zbyt złożone lub operują na zbyt dużych danych, by zdążyły wykonać się na sprzęcie obecnym w Laboratorium w czasie zbliżonym do rzeczywistego.

Celem projektu jest zbadanie potencjalnych zysków wydajności w przypadku wykorzystania dodatkowego klastra obliczeniowego dla potrzeb LZWP oraz pomiar opóźnienia obliczeń (latency). Jeśli będzie to możliwe, planuje się wykorzystać zarówno CPU jak i akceleratory (GPU), gdyż framework wspiera oba typy urządzeń jednakowo dobrze.

Wykorzystanie zasobów Trytona będzie polegało głównie na przeprowadzeniu szeregu testów wydajnościowych na różnej ilości maszyn i różnych rozmiarów danych wejściowych. Aplikacja testująca wygeneruje sobie odpowiednio duże dane wejściowe. Obliczenia same w sobie nie są bardzo złożone lub długotrwałe, ale mają za zadanie sprawdzić, czy taka koncepcja wykorzystania Trytona przyniesie zysk. Może okazać się, że opóźnienia sieciowe w transferze danych są zbyt duże, żeby rozproszenie obliczeń mogło przynieść zyski. Aplikacja testująca jest planowana w taki sposób, żeby mogła działać w systemie kolejkowym - testowana będzie tylko wydajność serwera.

Wyniki i wnioski z projektu zostaną opublikowane w pracy magisterskiej.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.