Analiza numeryczna stawu kolanowego

Kierownik projektu: Tomasz Ferenc

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Streszczenie projektu

Celem projektu jest kontynuacja pracy (poprzedniego grantu), która polega na stworzeniu modelu matematycznego stawu kolanowego uwzględniającego wszystkie elementy stawu tj. kości udowa i piszczelowa, łąkotki, więzadło i być może także torebki stawowej. Model obliczeniowy oparty jest na badaniach obrazowych (RTG oraz MRI) wykonanych przez współpracujących lekarzy oraz zewnętrzną firmę.
W dotychczasowym modelu badane były wpływy zmiany geometrii oraz zmiany materiałowe na zachowanie łąkotek. Celem było odtworzenie zmian patologicznych występujących w przebiegu procesu degeneracji łąkotki
(Łuczkiewicz P, Daszkiewicz K, Witkowski W, Chróścielewski J, Zarzycki W. (2015) Influence of meniscus shape in the cross sectional plane on the knee contact mechanics., J Biomech. 2015 Jun 1;48(8):1356-63,
Luczkiewicz P., Daszkiewicz K., Witkowski W., Chróścielewski J., Ferenc T., Baczkowski B. (2018) The influence of a change in the meniscus cross-sectional shape on the medio-lateral translation of the knee joint and meniscal extrusion, 13(2), 1-10.).
W bieżącym projekcie zostanie podjęta próba zginania stawu kolanowego poprzez wprowadzenie odpowiednich warunków brzegowych. Projekt powstaje we współpracy z naukowcami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.