Ilościowa ocena transportu osadów z lodowców Szetlandów Południowych na podstawie wybranych metod teledetekcyjnych

Kierownik projektu: Maria Osińska

Uniwersytet Gdański

Wydział Oceanografii i Geografii

Gdynia

Data otwarcia: 2018-10-22

Streszczenie projektu

Ogólnym celem projektu jest udoskonalenie istniejących algorytmów pozwalających na pozyskanie z dostępnych zdjęć satelitarnych, lotniczych oraz fotogrametrii naziemnej informacji o mętności wody i na tej podstawie oszacowanie koncentracji substancji zawieszonych w warstwie powierzchniowej wody dostarczonych z lodowców Szetlandów Południowych do ich obszarów szelfowych. Realizacja powyżej przedstawionych celów umożliwi weryfikację ogólnej hipotezy, że: zwiększona aktywność lodowców wynikająca ze zmian klimatycznych oraz ilość dostarczanych do wód szelfowych Szetlandów Południowych osadów glacjalnych są ze sobą powiązane i tym samym wpływ lodowców na koncentrację substancji zawieszonych w tych wodach ulega zmianie oraz szczegółowej, że istniejące algorytmy oraz metodyka oceny parametrów wody morskiej ze zdjęć satelitarnych, lotniczych oraz fotogrametrii naziemnej nie są w żadnej mierze uniwersalne i należy szukać ich uzupełnienia na drodze nowych rozważań teoretycznych i eksperymentów środowiskowych.

Publikacje

  1. Osińska, M., Bialik, R. J., & Wójcik-Długoborska, K. A., Interrelation of quality parameters of surface waters in five tidewater glacier coves of King George Island, Antarctica, Science of the Total Environment 771, (2021) 144780


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.