Grant/Projek zakończony

Modelowanie układu do pomiaru resztkowego wycieku strumienia indukcji magnetycznej z wykorzystaniem metody elementów skończonych

Kierownik projektu: Zbigniew Usarek

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2018-01-26

Data zakończenia: 2023-02-03

Streszczenie projektu

Celem projektu jest udoskonalenie metody nieniszczącej badania materiałów znanej pod akronimem MFL (ang. magnetic flux leakage). Metoda ta pozwala na wykrywanie ubytków materiału na jak i pod powierzchnią obiektów charakteryzujących się właściwościami ferromagnetycznymi. Zadaniem nietrywialnym jest rozróżnianie wad powierzchniowych i podpowierzchniowych na podstawie analizy standardowego sygnału MFL. Jedną z proponowanych metod pozwalających na rozróżnianie pomiędzy oboma rodzajami wad jest pomiar wycieku resztkowego RMFL (ang. residual magnetic flux leakage). Symulacje z wykorzystaniem metody elementów skończonych umożliwiają przeprowadzenie parametrycznej analizy uwzględniającej różne rodzaje i położenie wad. Pozwala to na ocenę potencjału metody pomiaru RMFL w kontekście rozróżniania wad powierzchniowych i podpowierzchniowych. Efektem końcowym badań będzie propozycja konstrukcji układu służącego do pomiaru RMFL.

Publikacje

  1. Usarek, Z., Chmielewski, M. & Piotrowski, L., A Comparative Study on Methods of Distinction Between Near- and Far-Side Defects as Techniques Used Alongside with the Magnetic Flux Leakage Testing, J Nondestruct Eval 41, (2022) 12
  2. Usarek, Z., Chmielewski, M. & Piotrowski, L., A Comparative Study on Methods of Distinction Between Near- and Far-Side Defects as Techniques Used Alongside with the Magnetic Flux Leakage Testing, J Nondestruct Eval 41, (2022) 12


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.