Analiza elektromagnetyczna środowisk propagacyjnych oraz układów antenowych dedykowanych dla systemów komunikacji bezprzewodowej o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa

Kierownik projektu: Mateusz Rzymowski

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Streszczenie projektu

Zespół CD WiComm będący częścią Katedry Inżynierii Mikrofalowej i Antenowej, Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej, zajmuje się tematyką inżynierii bezprzewodowej, ze szczególnym naciskiem na projektowanie i realizację systemów bezprzewodowych, w tym zaawansowanych układów mikrofalowych. Zespół czynnie partycypuje w badawczych projektach międzynarodowych, gdzie opracowywane są innowacyjne rozwiązania z zakresu wysokich częstotliwości. W obecnie prowadzonych projektach zespół skupia się na rozwiązaniach dot. testowania bezpieczeństwa systemów komunikacji bezprzewodowej, jak i rozwijaniu mechanizmów zwiększających bezpieczeństwo tych systemów.
W ramach grantu obliczeniowego zakłada się wykorzystanie zestawu narzędzi do symulacji zjawisk elektromagnetycznych w procesie projektowania systemów komunikacji bezprzewodowych o zwiększonym poziomie bezpieczeństwa. Zagadnienie to obejmuje dwa główne kierunki badań:
1) Projektowanie, symulacje i optymalizację układów antenowych ? kompleksowe tworzenie modeli układów antenowych, które pozwalają na sterowanie wiązką promieniowania elektromagnetycznego. Dotyczy to zarówno układów trójwymiarowych, jak i struktur planarnych. Tak skomponowane modele będą mogły być eksportowane i symulowane w modelu dowolnego środowiska propagacyjnego, a następnie zrealizowane i wykorzystane w rzeczywistych systemach komunikacyjnych.
2) Modelowanie i symulacje środowisk propagacyjnych ? tworzenie modeli różnych środowisk propagacyjnych, zarówno w układzie statycznym, jak i dynamicznym (obiekty stojące w miejscu lub poruszające się), dzięki czemu będzie możliwa wstępna weryfikacja projektowanych układów antenowych oraz stworzenie dokładnych modeli kanałów komunikacyjnych, a także wytycznych dotyczących optymalnego geometrycznego rozlokowania poszczególnych komponentów systemu komunikacyjnego.
Oprócz wykorzystania w projektach badawczo-rozwojowych, wyniki badań przeprowadzonych za pomocą środowiska Altair Hyperworks, będą wykorzystywane do tworzenia publikacji w renomowanych czasopismach z listy filadelfijskiej oraz artykułów prezentowanych na konferencjach naukowych, a także wsparcia w procesie dydaktycznym (konsultacje projektów/dyplomów studenckich) zw. z powyższymi zagadnieniami.

Publikacje

  1. M. Rzymowski and L. Kulas, Influence of ESPAR antenna radiation patterns shape on PPCC-based DoA estimation accuracy, 2018 22nd International Microwave and Radar Conference (MIKON 22, (2018) pp. 69-72
  2. M. Groth, K. Nyka and L. Kulas, RSS-Based DoA Estimation Using ESPAR Antenna Radiation Patterns Spline Interpolation, 2018 International Conference on Indoor Positioning and Indoor Navigation (IPIN) 2018, (2018) pp. 1-5
  3. M. Burtowy, M. Rzymowski, L. Kulas, Low-Profile ESPAR Antenna for RSS-Based DoA Estimation in IoT Applications, IEEE Access 7, (2019) 17403-17411
  4. L. Leszkowska, D. Duraj, M. Rzymowski, K. Nyka and L. Kulas, Electronically REconfigurable Superstrate (ERES) Antenna, 2019 13th European Conference on Antennas and Propagation (EuCAP), Krakow, Poland 13, (2019) 1-4
  5. M. Rzymowski, K. Trzebiatowski, K. Nyka and L. Kulas, DoA estimation using reconfigurable antennas in millimeter-wave frequency 5G systems, 17th IEEE Int. NEWCAS Conference, Munich, Germany 17, (2019) 1-4
  6. Kamil Trzebiatowski, Anteny na fale milimetrowe dla systemów 5G, Politechnika Gdańska, praca dyplomowa magisterska -, (2019) -
  7. Mateusz Czeleń, Miniaturyzacja anteny ESPAR przy wykorzystaniu techniki druku 3D, Politechnika Gdańska, praca dyplomowa magisterska -, (2019) -
  8. Rafał Szymczuk, Planarna wielowarstwowa antena rekonfigurowalna do czytników UHF RFID, Politechnika Gdańska, praca dyplomowa magisterska -, (2019) -
  9. Rafał Baranowski, Miniaturowa antena rekonfigurowana, Politechnika Gdańska, projekt dyplomowy inżynierski -, (2019) -


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.