Empatia w parach jako predyktor responsywności na płacz dziecka w sytuacji aktywacji roli rodzicielskiej - mediacyjna rola oksytocyny i wazopresyny (model HEART)

Kierownik projektu: Maria Kaźmierczak

Uniwersytet Gdański

Instytut Psychologii

Gdańsk

Data otwarcia: 2017-11-13

Streszczenie projektu

Projekt badawczy jest realizowany w ramach grantu przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki w konkursie SONATA BIS 6, nr 2016/22/E/HS6/00237.
Głównym celem projektu jest zbadanie powiązań pomiędzy dyspozycyjną empatią a wrażliwością na płacz dziecka - bodziec, który silnie wzbudza rodzicielskie fizjologiczne, emocjonalne, poznawcze i behawioralne reakcje. W projekcie badawczym oparto hipotezy badawcze na spodziewanych powiązaniach pomiędzy zmienną zależną (responsywnością w odpowiedzi na płacz dziecka) oraz predyktorami reprezentującymi trzy obszary ważne dla empatycznej wrażliwości w parach i w rolach rodzicielskich: 1) czynnikami fizjologicznymi (hormonalnymi); 2) czynnikami osobowymi; 3) czynnikami dotyczącymi pary. Prowadzone badania pozwolą na poszukiwanie odpowiedzi na pytania dotyczące kluczowych kwestii dla jakości funkcjonowania rodziny i rozwoju dziecka. Podczas badań archiwizowany będzie materiał badawczy w postaci obrazu i dźwięku, zgodnie z zaplanowaną procedurą badawczą.


Publikacje

 1. M. Kaźmierczak, P. Pawlicka, P. Anikiej, A. Łada, Fizjologiczne i osobowościowe predyktory responsywności rodziców wobec dziecka, VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Psychologia w służbie rodziny - relacje w podsystemach rodzinnych. Szanse i zagrożenia, Uniwersytet Gdański -, (2018) -
 2. M. Kaźmierczak, P. Pawlicka, P. Anikiej, A. Łada, Cry like a baby - empathy and temperament as predictors of parental emotional reactions to infant cry, The 22nd Occasional Temperament Conference, Murcia, Hiszpania -, (2018) -
 3. P. Pawlicka, M. Kaźmierczak, P. Anikiej, A. Łada, The family temper - child's temperament as predictor of infant and parent-oriented reactions to own child's cry, The 22nd Occasional Temperament Conference, Murcia, Hiszpania -, (2018) -
 4. P. Anikiej, M. Kaźmierczak, P. Pawlicka, A. Łada, P. Bereznowski, Reakcje na płacz dziecka w kontekście temperamentu i empatii rodziców oraz temperamentu niemowlęcia, XXVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej - Dziecko i dzieciństwo w biegu życia, Uniwersytet Opolski -, (2018) -
 5. A. Łada, P. Pawlicka, P. Anikiej, M. Kaźmierczak, Orientacje macierzyńskie w percepcji społecznej - analiza predyktorów podmiotowych, XXVI Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej - Dziecko i dzieciństwo w biegu życia, Uniwersytet Opolski -, (2018) -
 6. M. Kaźmierczak, P. Pawlicka, P. Anikiej, Łada, A. Ruźniak-Lubocka A., Czy macierzyństwo jest kobiece?, II Ogólnopolska Konferencja Psychologii Kobiecości i Męskości oraz Bliskich Związków Interpersonalnych, Katowice -, (2018) -
 7. M. Kaźmierczak, P. Pawlicka, P. Anikiej, A. Łada, J. Michałek-Kwiecień, Parental negative emotionality and emotional reactions to the child's crying: The mediating role of the child's temperament - Wrażliwość rodzicielska i jej predyktory, ------- -, (2018) -
 8. P. Anikiej, M. Kaźmierczak, Infant&Parents - correlates of responiveness in triad, 38th Annual SRIP Conference, Uniwersytet Gdański -, (2018) -
 9. P. Pawlicka, M. Kaźmierczak, A. Łada, A. Anikiej, nnowacyjne zastosowanie Skali Wrażliwości Ainsworth do oceny reakcji na płacz niemowlęcia, I Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna, Poznań -, (2019) -
 10. P. Anikiej, M. Kaźmierczak, P. Pawlicka, A. Łada, Reakcje na płacz dziecka w parach rodzicielskich - innowacyjne zastosowanie symulatora niemowlęcia, Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej: ,"Wielokontekstowość rozwoju: tradycja i nowoczesność", Olsztyn -, (2019) -
 11. M. Kaźmierczak, P. Pawlicka, P. Anikiej, A. Łada, ,I cannot give something that I didn?t receive? - family origins of emotional responsiveness to infant crying, 19th European Conference on Developmental Psychology, Ateny, Grecja -, (2019) -
 12. M. Kaźmierczak, P. Pawlicka, A. Łada, P. Anikiej, Skala Wrażliwości Ainsworth - przykład zastosowania w badaniach naukowych, W: L. Bakiera (red.). "Rodzicielstwo. Ujęcie interdyscyplinarne." -, (2019) -
 13. Kaźmierczak, M., Pawlicka, P., Łada-Maśko, A., van IJzendoorn, M. H., & Bakermans-Kranenburg, M. J., How well do couples care when they are expecting their first child? Family and dyadic predictors of parental sensitivity in expectant couples. Frontiers in Psychiatry, Frontiers in Psychiatry 11, (2020) 1-8
 14. Budnik-Przybylska D., Laskowski, R., Pawlicka, P., Anikiej-Wiczenbach, P., Łada-Maśko, A., Szumilewicz, A., Makurat, F., Przybylski, J., Soya. H., & Kaźmierczak, M., Do physical activity and personality matter for hair cortisol concentration and self-reported stress in pregnancy? A pilot cross-sectional study, International Journal of Environmental Research and Public Health 17 (21), (2020) 1-10
 15. Baranowska, B., Kajdy, A., Pawlicka, P., Pokropek, E., Rabijewski, M., Sys, D., & Pokropek, A., What are the critical elements of satisfaction and experience in labor and childbirth – a cross-sectional study, International Journal of Environmental Research and Public Health 17(24), (2020) 1–13
 16. Kaźmierczak, M., Pawlicka, P., Anikiej, P., Łada, A., & Michałek-Kwiecień, J., Parental negative emotionality and emotional reactions to child’s crying: the mediating role of child’s temperament, Early Child Development and Care online first, (2020) 1-15
 17. Kaźmierczak, M., Pawlicka, P., Łada, A., & Anikiej, P., Skala Wrażliwości Ainsworth – przykład zastosowania w badaniach naukowych. W: L. Bakiera (red). Rodzicielstwo. Ujęcie interdyscyplinarne., Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM -, (2020) ISBN 978-83-232-3620-7


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.