Modelowanie nowych materiałów kompozytowych zawierających nanorogi węglowe

Identyfikator grantu: PT01162

Kierownik projektu: Paweł Bryk

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Wydział Chemii

Lublin

Data otwarcia: 2024-04-17

Streszczenie projektu

Tworzenie nowych materiałów kompozytowych stanowi w tej chwili jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się gałęzi nauki i techniki. Celem projektu jest modelowanie nowych materiałów kompozytowych złożonych z fluorowanych terpolimerów oraz nowej odmiany alotropowej węgla - nanorogów węglowych. Nanorogi węglowe to odmiana grafenu posiadająca kształt rogu o rozmiarach nanoskopowych. Nanorogi zostały ostatnio z powodzeniem wykorzystane do tworzenia powierzchni o własnościach superomnifobowych, tzn. takich które są jednocześnie niezwilżalne zarówno przez wodę jak i oleje. Takie powierzchnie są odporne na warunki atmosferyczne i brud. W obecnym projekcie celem jest modelowanie zarówno tworzenie materiałów kompozytowych na bazie nanorogów, badanie zwilżalności tak utworzonych powierzchni, oraz zbadanie w jakim stopniu takie materiały kompozytowe będą lodofobowe czyli odporne na proces zamrażania kropli. Zostanie także zbadana siła adhezji zamrożonych kropel na tak wymodelowanych powierzchniach. Dzięki temu otrzymane powierzchnie kompozytowe mogłyby stanowić dobre pokrycie np. łopatek turbin wiatrowych. Modelowanie zostanie wykonane stosując metodę dynamiki molekularnej. Wyniki modelowania zostaną porównane z eksperymentem.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.