Reakcja łańcuchów parylenu z tlenem cząsteczkowym. Obliczenia metodami kwantowymi III

Identyfikator grantu: PT01138

Kierownik projektu: Maciej Bobrowski

Realizatorzy:

  • Alhagie Ceesay

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2024-03-11

Streszczenie projektu

W projekcie zostaną wykonane obliczenia metodami DFT, HF i MP2 z użyciem różnych baz funkcji, all electron i pseudopotencjałów dla układów fulerenu C38 oraz układów mniejszych zawierających wyłącznie atomy węgla, np. C--C, C=C=C, C=C=C=C, itd., liniowych i cyklicznych. Następnie zostaną zbadane właściwości struktury elektronowej, czyli orbitali molekularnych. Są to układy wyłącznie alotropowego węgla, który posiada z pewnością dość unikalną strukturę wiązań pomiędzy atomami, w tym orbitale sigma i PI inne niż w układach sprzężonych wiązań podwójnych. Badane też będą właściwości związane z reaktywnością takich molekuł, czyli w reakcjach elektrofilowych. Zbadać też należy spin układów, gdyż niekoniecznie muszą być to układy zamkniętopowłokowe.
Planowana jest publikacja z tych obliczeń.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.