Kontrola przepływu z wykorzystaniem aktywnych generatorów wirów

Identyfikator grantu: PT01116

Kierownik projektu: Paweł Flaszyński

Realizatorzy:

  • Marcin Kurowski

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2024-01-25

Streszczenie projektu

Projekt ma na celu wykorzystanie metod numerycznej mechanik płynów do opracowania modeli aktywnych generatorów wirów wykorzystywanych do kontrolowania przepływu w celu poprawy własności aerodynamicznych.
Analizowane jest zjawisko powstawania struktur wirowych generowanych przez aktuator wykorzystując metodę Moving-Deforming-Mesh oraz interakcja powstających struktur wirowych z przepływem głównym pod kątem polepszenia warunków przepływowych poprzez zmniejszenie obszaru oderwania przepływu. Wyniki obliczeń numerycznych walidowane są poprzez metody eksperymentalne z wykorzystaniem pomiarów w tunelu aerodynamicznym, m.in.:
- anemometria obrazowa (Particle Image Velocimetry) do pomiarów pól prędkości w przepływie;
- anemometria laserowa (Laser Doppler Anemometry) umożliwiająca pomiar prędkości miejscowych w płynie jak i określenie intensywności turbulencji przepływu;
- pomiary rozkładów ciśnień.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.