Radiacyjna wymiana ciepła w komorach wymiany ciepła

Identyfikator grantu: PT01051

Kierownik projektu: Jacek Żabski

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-03-23

Streszczenie projektu

Celem projektu jest wykonanie obliczeń cieplnych w radiacyjnej (promienistej) wymianie ciepła. Zagadnienie to jest zwykle podejmowane w ten sposób, że w wysokich temperaturach konwekcyjna wymiana ciepła jest pomijana, a całe ciepło przenika przez promieniowanie. W proponowanym zagadnieniu zamierza się uwzględnić promieniowanie cieplne także w niższych temperaturach, gdzie jest na odwrót – promieniowanie jest pomijane, a uwzględnia się jedynie konwekcyjną wymianę ciepła.
Radiacyjna wymiana ciepła jest procesem na tyle złożonym, że tylko niektóre aspekty mogą być rozwinięte poza elementarne potraktowanie w jednym podejściu. W tym przypadku proponuje się przede wszystkim uwzględnienie złożoności geometrii obszaru wymiany ciepła. Nawet niewielkie wyjście poza modelowanie inżynierskie, które jest oparte o uśrednione kwestie objętości i powierzchni, będzie wymagać znacząco zwiększonego nakładu obliczeniowego. Również ilość powierzchni uczestniczących w promieniowaniu ma znaczenie w procesie upraszczania, lub przybliżania do rzeczywistej geometrii. Ten drugi wątek polskie publikacje dobrze podsumowały, jednak ze względu na żmudność i długotrwałość rachunków, gotowe wzory zostały ograniczone do dwóch, trzech powierzchni. Jest tu miejsce na uzupełnienie.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.