Grant/Projek zakończony

Obliczenia niestacjonarne wpływu kąta ustawienia jazu rzecznego na spad elektrowni wodnej

Identyfikator grantu: PT01045

Kierownik projektu: Zbigniew Krzemianowski

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-02-21

Data zakończenia: 2024-02-22

Streszczenie projektu

Praca ma powstać na Konferencję o nazwie "VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna", która ma się odbyć w maju na Politechnice Krakowskiej (PK). Temat jest robiony wraz z pracownikami PK oraz doktorantem tej uczelni w ramach jego doktoratu. Organizatorzy oferują możliwość publikacji po przyjęciu artykułu po uprzednich recenzjach (nawet jest czasopismo 'Energy' za 200 z listy pkt. MNiSW).

Praca dotyczy analizy wpływu kąta ustawienia jazu gumowego, który przegradza rzekę wywołując piętrzenie wody i powstanie stopnia o potencjale energetycznym do wykorzystania przez przyległą elektrownię wodną, na zmianę spadu, pod którym pracuje hydrozespół (lub hydrozespoły) zainstalowany w tej elektrowni.
Obliczenia miałyby zostać wykonane za pomocą programu ANSYS/Fluent, jako niestacjonarne (możliwe również stacjonarne obliczenia) w kilku wariantach ustawienia jazu.

Chciałbym jeszcze dodać, że chciałbym wykonywać również inne zadania w tym samym czasie. Na przykład niestacjonarny opływ walca w komorze wirowej (odpowiadające rzeczywistemu stanowisku eksperymentalnemu w IMPPAN) w płaszczyźnie dwuwymiarowej (obliczenia 2D) również z wariantem z kawitacją. Jest to związane z pracami statutowymi realizowanymi w IMPPAN, które służą rozwojowi i w zamierzeniu rezultaty obliczeń, jeżeli mają wystarczający potencjał naukowy, będą publikowane. Możliwie są również inne zadania dotyczące analizy turbin wodnych, którymi się zajmuję. Zawsze celem jest publikacja osiągniętych wyników.

Publikacje

  1. Zbigniew Krzemianowski, Analiza przepływowa niskospadowej modelowej turbiny Kaplana pod jednym spadem w szerokim zakresie zmian ustawień kierownicy, wirnika i szybkości obrotowej, IMPPAN 23/2023, (2023) 72
  2. Zbigniew Krzemianowski, Analiza przepływowa niskospadowej modelowej turbiny semi-Kaplana pod jednym spadem w szerokim zakresie zmian ustawień wirnika i szybkości obrotowej, IMPPAN 37/2023, (2023) 66
  3. Zbigniew Krzemianowski, Analiza przepływowa w stanach optymalnych lub okołooptymalnych turbin modelowych Kaplana i semi-Kaplana oraz śruby Archimedesa, IMPPAN 95/2023, (2023) 32


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.