Obliczenia niestacjonarne wpływu kąta ustawienia jazu rzecznego na spad elektrowni wodnej

Identyfikator grantu: PT01045

Kierownik projektu: Zbigniew Krzemianowski

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-02-21

Streszczenie projektu

Praca ma powstać na Konferencję o nazwie "VI Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna", która ma się odbyć w maju na Politechnice Krakowskiej (PK). Temat jest robiony wraz z pracownikami PK oraz doktorantem tej uczelni w ramach jego doktoratu. Organizatorzy oferują możliwość publikacji po przyjęciu artykułu po uprzednich recenzjach (nawet jest czasopismo 'Energy' za 200 z listy pkt. MNiSW).

Praca dotyczy analizy wpływu kąta ustawienia jazu gumowego, który przegradza rzekę wywołując piętrzenie wody i powstanie stopnia o potencjale energetycznym do wykorzystania przez przyległą elektrownię wodną, na zmianę spadu, pod którym pracuje hydrozespół (lub hydrozespoły) zainstalowany w tej elektrowni.
Obliczenia miałyby zostać wykonane za pomocą programu ANSYS/Fluent, jako niestacjonarne (możliwe również stacjonarne obliczenia) w kilku wariantach ustawienia jazu.

Chciałbym jeszcze dodać, że chciałbym wykonywać również inne zadania w tym samym czasie. Na przykład niestacjonarny opływ walca w komorze wirowej (odpowiadające rzeczywistemu stanowisku eksperymentalnemu w IMPPAN) w płaszczyźnie dwuwymiarowej (obliczenia 2D) również z wariantem z kawitacją. Jest to związane z pracami statutowymi realizowanymi w IMPPAN, które służą rozwojowi i w zamierzeniu rezultaty obliczeń, jeżeli mają wystarczający potencjał naukowy, będą publikowane. Możliwie są również inne zadania dotyczące analizy turbin wodnych, którymi się zajmuję. Zawsze celem jest publikacja osiągniętych wyników.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.