Dalsza szeroko zakrojona rozbudowa funkcjonalności programu ONETEP

Identyfikator grantu: PT01030

Kierownik projektu: Jacek Dziedzic

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-02-13

Streszczenie projektu

Projekt realizowany jest dzięki finansowaniu szeregu grantów brytyjskiej EPSRC:
- EP/W029510/1: "Supporting research communities with large-scale DFT in the next decade and beyond" (09.2022-08.2025)
- EP/S003053/1: The Faraday Institution (subprojekt FIRG003: Multiscale Battery Modelling) (2018-2023).

Projekt obejmuje rozwój funkcjonalności pakietu obliczeniowego ONETEP (Order-N Electronic Total Energy Package), który realizuje liniowo skalującą się metodę teorii funkcjonału gęstości (linear-scaling DFT) bazującą na formalizmie macierzy gęstości. Podejście takie, w odróżnieniu od konwencjonalnych technik DFT, które skalują się sześciennie wraz z rozmiarem układu, oferuje skalowanie liniowe, co umożliwia znaczne rozszerzenie zakresu badanych układów (z maks. kilkuset do nawet kilkudziesięciu tysięcy atomów). Technika ta pozwala zatem badać np. białka w środowisku wodnym czy elektrody grafitowe zanurzone w elektrolicie, bez konieczności radykalnego "przykrajania" układu, które wymuszałyby metody konwencjonalne.

Prace (2022, 2023) koncentrują się obecnie na następujących frontach:
(1) Rozwój podejść niejawnego rozpuszczalnika (implicit solvent). Implementacja przyczynków do sił pochodzących od rozpuszczalnika, wnęki dielektrycznej i kawitacyjnej, a także elektrolitu. Rozszerzenie formalizmu na pracę w periodycznych warunkach brzegowych.
(2) Rozwój liniowo skalujących się metod wyznaczania wymiany Hartreego-Focka (rozszerzenie formalizmu na pracę w periodycznych warunkach brzegowych, równoległość obliczeniowa na dużą skalę).
(3) Metody prowadzenia wydajnych obliczeń w środowiskach heterogenicznych (GPU, akceleratory).

Badania prowadzone są we współpracy z University of Southampton, Imperial College London, University of Warwick oraz Instytutem Faradaya.

Prowadzone w CI TASK obliczenia mają na celu walidację opracowywanych metod teoretycznych oraz wykorzystywane są w badaniach aplikacyjnych korzystających w opracowanych metod.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.