Grant/Projek zakończony

Kinetyka reakcji dysocjacji i protonowania pochodnych 4-tiouracylu

Identyfikator grantu: PT00984

Kierownik projektu: Adrian Szczyrba

Uniwersytet Gdański

Wydział Chemii

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-07-20

Data zakończenia: 2024-01-23

Streszczenie projektu

Celem badań będzie zbadanie kinetyki dwóch konkurencyjnych reakcji zachodzących podczas procesu dysocjacyjnego przyłączenia elektronu dla 5-jodo-4-tio-1-metylouracylu oraz 5-bromo-4-tio-1-metylouracylu w fazie wodnej. Wyniki wcześniejszych badań nad zmodyfikowanymi nukleotydami 5-jodo-4-tio-2'-deoksyurydyną oraz 5-bromo-4-tio-2'-deoksyurydyną wykazały, że pierwsza z nich posiada właściwości radiouczulające na promieniowanie jonizujące, natomiast druga pochodna jest pozbawiona takich właściwości. Na podstawie wcześniejszych obliczeń metodami DFT wyznaczono kinetykę reakcji oddysocjowania atomu halogenu od pochodnych i zauważono, że bariera dysocjacji dla 5-bromo-4-tio-1-metylouracylu jest dwukrotnie większa niż dla 5-jodo-4-tio-1-metylouracylu oraz na podstawie barier aktywacji i teorii stanu przejściowego stwierdzono, że czas trwania anionorodnika jest blisko dwieście razy dłuższy niż w przypadku anionorodnika 5-jodo-4-tio-1-metylouracylu [1][2]. Wyniki te sugerują, że wydłużony czas życia anionorodnika jest wystarczający do konkurencyjnej reakcji protonowania [3]. Prawdopodobnie skutkuje to utratą właściwości radiosensybilizujących właściwości cząsteczki. Poznanie kinetyki i mechanizmów obu konkurencyjncych reakcji będzie miało kluczowe znaczenie w projektowaniu nowych radiosensybilizatorów.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.