Badanie wpływu geometrii na wydajność wymiennika ciepła

Identyfikator grantu: PT00903

Kierownik projektu: Sebastian Bielski

Realizatorzy:

  • Janusz Olender

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-09-23

Streszczenie projektu

Mimo że wymienniki ciepła stosowane są już od wielu dekad, ze względu na coraz to większe wymagania dotyczące oszczędności energii, wciąż poszukuje się sposobów na zwiększenie ich efektywności, czego dowodem jest spora liczba publikacji dotyczących przepływu ciepła w wymiennikach. Zadaniem tego projektu jest przeprowadzenie numerycznych symulacji mających na celu zbadanie wpływu liczby rurek oraz obecności przegrody na efektywność płaszczowo-rurowego wymiennika ciepła. Zaproponowanych zostanie kilka geometrii, spośród których na podstawie uzyskanych rezultatów wybrana zostanie optymalna. Obliczenia wykonane zostaną w ANSYS Fluent.

Publikacje

  1. Janusz Olender, Wykorzystanie środowiska ANSYS do modelowania wymiennika ciepła, Politechnika Gdańska 1, (2022) 86


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.