Ocena mikro krwawień i krwotoków śródczaszkowych w następstwie leczenia trombolitycznego pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym

Identyfikator grantu: PT00859

Kierownik projektu: Daria Ossowska

Gdański Uniwersytet Medyczny

Wydział Nauk o Zdrowiu

Gdańsk

Data otwarcia: 2021-01-20

Streszczenie projektu

W ramach projektu ocenione będą dane neuroobrazowe pacjentów Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego. Pacjenci z ostrym udarem niedokrwienym u których zastosowano leczenie trombolityczne, często narażeni są na różne skutki uboczne w tym również krwawienia do mózgu. Głównym celem projektu jest identyfikacja prospektywna pacjentów z ostrym udarem niedokrwiennym, u których wzrasta ryzyko wystąpienia krwawienia wewnątrzczaszkowego, po zastosowaniu leczenie trombolitycznego oraz identyfikacja czynników predykcyjnych związanych z efektywnością leczenia trombolitycznego. W tym celu przeprowadzamy analizę wieloczynnikową obejmującą dane kliniczne, neurobrazowe oraz biomarkery z krwi.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.