Detekcja uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych

Kierownik projektu: Łukasz Doliński

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2020-03-12

Streszczenie projektu

Zakres niniejszego projektu przewiduje działania naukowe, które koncentrują się na opracowywaniu i testowaniu nowych algorytmów przetwarzania sygnałów ukierunkowanych na detekcję, identyfikację i lokalizację uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych, w szczególności z wykorzystaniem analizy falkowej i analizy fraktalnej. Metody te pozwalają śledzić lokalne zmiany w analizowanych sygnałach, zarówno dla przypadków jedno-, dwu- jak i trójwymiarowych. Ponadto projekt obejmuje również badania symulacyjne polegające na opracowaniu zaawansowanych modeli uszkodzeń metodą elementów skończonych. Celem jest zdobycie pełniejszej wiedzy na temat procesów dynamicznych (również o charakterze nieliniowym), zachodzących w elementach konstrukcyjnych z różnego typu uszkodzeniami (pęknięcia, delaminacja). W tym celu przewidziane jest wykorzystanie środowisk symulacyjnych Matlab, Abaqus i Ansys.

Publikacje

  1. Dolinski, L.; Krawczuk, M., Analysis of Modal Parameters Using a Statistical Approach for Condition Monitoring of the Wind Turbine Blade, Applied Sciences-Basel 17, (2020) 5878 -


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.