Detekcja uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych

Kierownik projektu: Łukasz Doliński

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Gdańsk

Streszczenie projektu

Zakres niniejszego projektu przewiduje działania naukowe, które koncentrują się na opracowywaniu i testowaniu nowych algorytmów przetwarzania sygnałów ukierunkowanych na detekcję, identyfikację i lokalizację uszkodzeń w elementach konstrukcyjnych, w szczególności z wykorzystaniem analizy falkowej i analizy fraktalnej. Metody te pozwalają śledzić lokalne zmiany w analizowanych sygnałach, zarówno dla przypadków jedno-, dwu- jak i trójwymiarowych. Ponadto projekt obejmuje również badania symulacyjne polegające na opracowaniu zaawansowanych modeli uszkodzeń metodą elementów skończonych. Celem jest zdobycie pełniejszej wiedzy na temat procesów dynamicznych (również o charakterze nieliniowym), zachodzących w elementach konstrukcyjnych z różnego typu uszkodzeniami (pęknięcia, delaminacja). W tym celu przewidziane jest wykorzystanie środowisk symulacyjnych Matlab, Abaqus i Ansys.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.