NARSIS - New Approach to Reactor Safety Improvements

Kierownik projektu: Sławomir Potempski

Realizatorzy:

  • Eeshu Raaj Saasthaa Arumuga Kumar

Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Zakład Energetyki Jądrowej i Analiz Środowiska

Otwock

Data otwarcia: 2020-02-13

Streszczenie projektu

Celem projektu jest zastosowanie w probabilistycznych analizach bezpieczeństwa nowych rozwiązań w obszarze zagrożeń związanych z wystąpieniem ekstremalnych zjawisk naturalnych (trzęsienie ziemi, tsunami, powodzie, huragany, etc.). W szczególności dotyczy to analizy kruchości krytycznych systemów i komponentów elektrowni jądrowej z uwzględnieniem wzajemnych zależności oraz przypadku wystąpienia wielu zagrożeń równocześnie.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.