Analiza zjawiska przyczepności w konstrukcjach wykonanych z betonu

Identyfikator grantu: PT00786

Kierownik projektu: Marcin Burdziński

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-12-13

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy analizy zjawiska przyczepności betonu do prętów zbrojeniowych z uwzględnieniem wybranych czynników, które wpływają na to zjawisko (m.in. wpływ zastosowanego betonu, parametry związane z zastosowanym materiałem i geometrią elementów wzmacniających, warunki skrępowania elementu konstrukcyjnego, itd.). Analizy będą prowadzone w celu wynaczynienia i weryfikacji podstawowych parametrów przyczepności - tj. zależność naprężenia przyczepności - poślizg oraz ustalenia wpływu przyczepności na zagadnienia inżynierskie związane z nośnością i użytkowaniem konstrukcji wykonanych z betonu.

Publikacje

  1. Marcin Burdziński, Maciej Niedostatkiewicz, Analiza przyczepności prętów żebrowanych w betonie metodą pull-out na próbkach centrycznych i mimośrodowych, Konferencja Naukowo-Techniczna Konstrukcje Sprężone nd., (2022) 63-66
  2. Marcin Burdziński, Maciej Niedostatkiewicz, Analiza przyczepności prętów żebrowanych w betonie metodą pull-out na próbkach centrycznych i mimośrodowych, Przegląd budowlany 4-5, (2022) 93-98
  3. Marcin Burdziński, Maciej Niedostatkiewicz, Experimental-Numerical Analysis of the Effect of Bar Diameter on Bond in Pull-Out Test, Buildings 12(9), (2022) 1392
  4. Marcin Burdziński, Maciej Niedostatkiewicz, Doświadczalno-numeryczna analiza wpływu średnicy pręta na przyczepność w teście pull-out, 67. Krynicka Konferencja Naukowa KILiW PAN oraz KN PZITB nd., (2022) 65-66


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.