Analiza porównawcza właściwości mechanicznych kompozytów poliestrowo- szklanych

Kierownik projektu: Lesław Kyzioł

Uniwersytet Morski w Gdyni

Wydział Mechaniczny

Gdynia

Streszczenie projektu

Celem projektu będzie analiza właściwości wytrzymałościowych próbek wykonanych z kompozytów poliestrowo- szklanych. Badane będą właściwości wytrzymałościowe próbek metodą doświadczalną i obliczeniową. W programie Abaqus wykonane zostaną modele próbek kompozytowych,które będą poddane doświadczalnie badaniu wytrzymałości na rozciąganie oraz próbie zginania trójpunktowego. Porównane zostaną wyniki badań doświadczalnych z rezultatami analiz obliczeniowych modeli próbek wykonanych w programie Abaqus. Wyniki badań zostaną opublikowane w recenzowanych czasopismach oraz będą wkładem do pracy doktorskiej.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.