Badania eksperymentalne i modelowanie w analizie dynamicznej konstrukcji

Identyfikator grantu: PT00780

Kierownik projektu: Agnieszka Tomaszewska

Realizatorzy:

  • Milena Drozdowska

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-10-30

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy eksperymentalnej analizy modalnej konstrukcji budowlanych mającej na celu wnioskowanie o ich stanie technicznym. Planuje się rozwinięcie podejścia losowego, w którym pomierzone wielkości będą zmiennymi losowymi. Postawione zadania wiążą się z badaniami terenowymi, laboratoryjnymi oraz numerycznymi. Wykonywanie obróbki danych pomiarowych wymaga dostępu do programu analitycznego, a budowa modeli numerycznych obiektów ? do programu, w którym zaimplementowano Metodę Elementów Skończonych. Realizacji projektu będzie się wiązała z pracą nad rozprawą doktorską w ramach Szkoły Doktorskiej PG.

Publikacje

  1. Tomaszewska A., Szafrański M., Study on applicability of two modal identification techniques in irrelevant cases, Archives of Civil and Mechanical Engineering 13, (2020) 1 - 11
  2. Tomaszewska A., Drozdowska M., Szafrański M., Material Parameters Identification of Historic Lighthouse Based on Operational Modal Analysis, Materials 13, (2020) 3814 -
  3. Tomaszewska A., Drozdowska M., Szymczak C., Vibration-Based Investigation of a Historic Bell Tower to Understand the Occurrence of Damage, International Journal of Architectural Heritage xx, (2020) 1-13
  4. Tomaszewska A., Drozdowska M., Szymczak C., Vibration-Based Investigation of a Historic Bell Tower to Understand the Occurrence of Damage, International Journal of Architectural Heritage preprint, (2021) 1-13
  5. M. Drozdowska, M. Sondej, A. Tomaszewska, Combined experimental and analytical approach to determine limit load of a slender reinforced concrete column in operational conditions, Konferencja CMM-SolMech 2022 ID 271, (2022) ID 271
  6. Milena Drozdowska, Anna Szafrańska, Marek Szafrański, Agnieszka Tomaszewska, Uncertainty of modal parameters in efficacy of structural damage detection, 5th Polish Congress of Mechanics and 25th Computer Methods in Mechanics, 4-7.09.2023, Gliwice, Polska 1, (2023) 1


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.