Badania eksperymentalne i modelowanie w analizie dynamicznej konstrukcji

Identyfikator grantu: PT00780

Kierownik projektu: Agnieszka Tomaszewska

Realizatorzy:

 • Milena Drozdowska

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-10-30

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy eksperymentalnej analizy modalnej konstrukcji budowlanych mającej na celu wnioskowanie o ich stanie technicznym. Planuje się rozwinięcie podejścia losowego, w którym pomierzone wielkości będą zmiennymi losowymi. Postawione zadania wiążą się z badaniami terenowymi, laboratoryjnymi oraz numerycznymi. Wykonywanie obróbki danych pomiarowych wymaga dostępu do programu analitycznego, a budowa modeli numerycznych obiektów ? do programu, w którym zaimplementowano Metodę Elementów Skończonych. Realizacji projektu będzie się wiązała z pracą nad rozprawą doktorską w ramach Szkoły Doktorskiej PG.

Publikacje

 1. Tomaszewska A., Szafrański M., Study on applicability of two modal identification techniques in irrelevant cases, Archives of Civil and Mechanical Engineering 13, (2020) 1 - 11
 2. Tomaszewska A., Drozdowska M., Szafrański M., Material Parameters Identification of Historic Lighthouse Based on Operational Modal Analysis, Materials 13, (2020) 3814 -
 3. Tomaszewska A., Drozdowska M., Szymczak C., Vibration-Based Investigation of a Historic Bell Tower to Understand the Occurrence of Damage, International Journal of Architectural Heritage xx, (2020) 1-13
 4. Tomaszewska A., Drozdowska M., Szymczak C., Vibration-Based Investigation of a Historic Bell Tower to Understand the Occurrence of Damage, International Journal of Architectural Heritage preprint, (2021) 1-13
 5. M. Drozdowska, M. Sondej, A. Tomaszewska, Combined experimental and analytical approach to determine limit load of a slender reinforced concrete column in operational conditions, Konferencja CMM-SolMech 2022 ID 271, (2022) ID 271
 6. Drozdowska Milena , Szafrańska Anna , Szafrański Marek , Tomaszewska Agnieszka, Structural damage detection considering uncertain modal data, 29th French-Polish Seminar of Mechanics, 21-22.09.2023 1, (2023) 1
 7. Milena Drozdowska, Anna Szafrańska, Marek Szafrański, Agnieszka Tomaszewska, Efficiency of modal curvature based damage detection in different assumptions on pre-damage mode shape and three modal identification techniques, Biuletyn Polskiej Akademii Nauk ?, (2024) 1-8
 8. M. Drozdowska, A. Szafrańska, A. Tomaszewska, MODE SHAPES SCATTERS IN SELECTED METHODS OF MODAL ANALYSIS, XIV Konferencja 1, (2024) 1-2
 9. M. Drozdowska, A. Szafrańska, A. Tomaszewska, Quantification of mode shape error in selected techniques of modal identification, XXIX LIGHTWEIGHT STRUCTURES in CIVIL ENGINEERING 2023, 30.11-01.12.2023 1, (2023) 1-4
 10. Milena Drozdowska, Anna Szafrańska, Marek Szafrański, Agnieszka Tomaszewska, Uncertainty of modal parameters in efficacy of structural damage detection, 5th Polish Congress of Mechanics and 25th Computer Methods in Mechanics, 4-7.09.2023, Gliwice, Polska 1, (2023) 1


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.