Grant/Projek zakończony

Porównanie tłumienia mocy w kanale radiowym dla metody śledzenia wiązki i modeli empirycznych dla częstotliwości systemu piątej generacji

Kierownik projektu: Krzysztof Cichoń

Politechnika Poznańska

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Poznań

Data otwarcia: 2019-10-30

Data zakończenia: 2023-02-14

Streszczenie projektu

Głównym celem projektu jest ocena dokładności modelowania tłumienia mocy w kanale. Pomiar będzie odbywać się na podstawie modeli empirycznych i deterministycznych na rzecz planowania systemu piątej generacji, szczególnie w paśmie fal milimetrowych. Dla modelu deterministycznego wykorzystana będzie metoda śledzenia wiązki. Modele empiryczne są zaimplementowane w oprogramowaniu WinProp. Eksperymenty symulacyjne będą przeprowadzane dla nowych pasm częstotliwości, które zostały wprowadzone w systemie piątej generacji. Zastosowane będą dwa środowiska testowe, takie jak urban micro i urban macro dla 3.6 GHz oraz 28 GHz. Otrzymane wyniki będą opierać się na zaimportowanych do programu cyfrowych mapach miast Poznań, na których rozmieszczone zostaną nadajniki i odbiorniki.

Publikacje

  1. Robert Mądry, Porównanie tłumienia mocy w kanale radiowym dla metody śledzenia wiązki i modeli empirycznych dla częstotliwości systemu piątej generacji, Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechnika Poznańska 1, (2020) 62
  2. Robert Mądry, Weryfikacja pomiarowa modelowania deterministycznego w pasmie C i Ka, praca magisterska, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji 11, (2021) 1-72
  3. Alicja Napierała, Łączność samochód-infrastruktura oraz samochód-samochód dla komunikacji C-V2X , pracay dyplomowa inżynierska, Politechnika Poznańska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji -, (2022) -


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.