Porównanie tłumienia mocy w kanale radiowym dla metody śledzenia wiązki i modeli empirycznych dla częstotliwości systemu piątej generacji

Kierownik projektu: Krzysztof Cichoń

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Wydział Fizyki

Poznań

Streszczenie projektu

Głównym celem projektu jest ocena dokładności modelowania tłumienia mocy w kanale. Pomiar będzie odbywać się na podstawie modeli empirycznych i deterministycznych na rzecz planowania systemu piątej generacji, szczególnie w paśmie fal milimetrowych. Dla modelu deterministycznego wykorzystana będzie metoda śledzenia wiązki. Modele empiryczne są zaimplementowane w oprogramowaniu WinProp. Eksperymenty symulacyjne będą przeprowadzane dla nowych pasm częstotliwości, które zostały wprowadzone w systemie piątej generacji. Zastosowane będą dwa środowiska testowe, takie jak urban micro i urban macro dla 3.6 GHz oraz 28 GHz. Otrzymane wyniki będą opierać się na zaimportowanych do programu cyfrowych mapach miast Poznań, na których rozmieszczone zostaną nadajniki i odbiorniki.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.