Dookolny elektromagnetyczny przetwornik akustyczny do badania płyt metalowych przy użyciu fal Lamba

Kierownik projektu: Zbigniew Usarek

Realizatorzy:

  • Falak Sher

Politechnika Gdańska

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-06-27

Streszczenie projektu

Celem pracy jest przeprowadzenie numerycznej analizy prototypu dookolnego elektromagnetycznego przetwornika akustycznego (ang. electromagnetic acoustic transducer, w skrócie EMAT). Część tej analizy, poświęcona modelowaniu trójwymiarowego prototypu, będzie przedmiotem pracy dyplomowej magisterskiej. Wspomniany wcześniej prototyp został zbudowany i przetestowany eksperymentalnie w ramach odrębnej pracy dyplomowej. Przyrząd ten jest wykorzystywany do wytwarzania i rejestracji fal Lamba rozchodzących się w cienkich metalowych płytach. Planowaną analizę można podzielić na trzy etapy polegające na:
1. Wykonaniu analizy magnetostatycznej, polegającej na określeniu rozkładu przestrzennego wektora indukcji magnetycznej wewnątrz badanej płyty w obecności jedynie stałego pola magnetycznego pochodzącego od magnesów trwałych.
2. Przeprowadzeniu elektromagnetycznej analizy nieustalonej dla impulsu prądowego w postaci paczki falowej doprowadzonego do cewki znajdującej się przy powierzchni płyty. Celem tego etapu będzie określenie rozkładu prądów wirowych i siły Lorentza w warstwie wierzchniej płyty.
3. Wykonaniu mechanicznej analizy nieustalonej propagacji fali akustycznej w badanej płycie dla wymuszenia w postaci siły Lorentza.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.