Nowy model przepływu przez płyty perforowane - rozszerzenie bazy danych obliczeń numerycznych

Kierownik projektu: Tomasz Lewandowski

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Streszczenie projektu

Rosnące obciążenia aerodynamiczne elementów turbin, samolotów, wiatraków i łopat wirników nośnych śmigłowców prowadzą do możliwości powstania oderwania. W takich sytuacjach potrzebne jest zastosowanie metod sterowania przepływem. Metody te służą poprawie charakterystyk aerodynamicznych opływanych ciał, np. zmniejszania oporu aerodynamicznego, wzrostu siły nośnej, poprawy wymiany ciepła, redukcji poziomu hałasu. Jedną ze stosowanych metod jest wprowadzenie perforowanych ścian (płyt), przez które zrealizować można wydmuch lub odsysanie, wpływając na strukturę przepływu w warstwie przyściennej. Dotychczasowa analiza przepływu przez perforowane ściany pozwoliła na określenie nowego modelu fizycznego przepływu bazującego na relacjach izentropowych i wielkości charakteryzowanej, jako sprawność. Celem dalszych badań jest rozszerzenie bazy danych wyników numerycznych dla przypadków analogicznych z wynikami bieżących eksperymentów. Jak również analiza przepływu przez otwory nieidealnie cylindryczne z którymi spotykamy się w rzeczywistych płytach perforowanych.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.