Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskich

Identyfikator grantu: PT00729

Kierownik projektu: Mariusz Deja

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-03-19

Streszczenie projektu

Celem projektu są teoretyczne i doświadczalne podstawy docierania powierzchni płaskich z wykorzystaniem nowych narzędzi ściernych. W projekcie zostanie dokonana kompleksowa analiza możliwości wdrożenia innowacyjnych docieraków o zróżnicowanej budowie strukturalnej. Zostaną ocenione uzyskiwane efekty technologiczne - wydajność docierania i wybrane parametry struktury geometrycznej powierzchni warstwy wierzchniej przedmiotów obrabianych (WW-PO). Oprogramowanie Matlab zostanie wykorzystane dla wyznaczenia modeli matematycznych: osiąganych wartości parametrów chropowatości i falistości powierzchni obrabianych, ubytku materiałowego PO, przyrostu temperatury PO, przyrostu temperatury docieraka w funkcji czasu obróbki.

Publikacje

 1. M. Deja, M. List, L. Lichtschlag, E. Uhlmann, Thermal and technological aspects of double face grinding of Al2O3 ceramic materials, Ceramics International 45, (2019) 19489-19495
 2. M. Deja, D. Zieliński, A pilot study to assess an in-process inspection method for small diameter holes produced by direct metal laser sintering, Rapid Prototyping Journal In Press, (2019) 1-19
 3. Deja M., Zieliński D., Wear of electroplated diamond tools in lap-grinding of Al2O3 ceramic materials, Wear 460-461, (2020) 203461
 4. Deja M., Siemiątkowski M., Zieliński D., Multi-criteria comparative analysis of the use of subtractive and additive technologies in the manufacturing of offshore machinery components, Polish Maritime Research 27, (2020) 71-81
 5. Mieczyslaw S. Siemiatkowski, Mariusz Deja, Planning optimised multi-tasking operations under the capability for parallel machining, Journal of Manufacturing Systems 61, (2021) 632-645
 6. Mariusz Deja, Linus Lichtschlag, Eckart Uhlmann , Thermal and technological aspects of double face grinding of C45 carbon steel, Journal of Manufacturing Processes 64, (2021) 1036-1046
 7. Deja, M., & Zieliński, D., A Pilot Study on Machining Difficult-to-Cut Materials with the Use of Tools Fabricated by SLS Technology, Materials 14, (2021) 5306
 8. Deja, M., & Licow, R., A pilot study to assess manufacturing processes using selected point measures of vibroacoustic signals generated on a multitasking machine , INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 115, (2021) 807-822
 9. Deja, M., Zieliński, D., Kadir, A. Z. A., & Humaira, S. N. , Applications of Additively Manufactured Tools in Abrasive Machining—A Literature Review, Materials 14, (2021) 1318
 10. Moszyk, K., Deja, M., & Dobrzyński, M. , Automation of the Road Gate Operations Process at the Container Terminal—A Case Study of DCT Gdańsk SA, Sustainability 13, (2021) 6291
 11. Siti Nur Humaira Mazlan, Aini Zuhra Abdul Kadir, Mariusz Deja, Dawid Zieliński, Mohd Rizal Alkahari, Development of Technical Creativity Featuring Modified TRIZ-AM Inventive Principle to Support Additive Manufacturing, Journal of Mechanical Design 144(5), (2022) 052001 (15 pages)
 12. Mariusz Deja, Method of Monitoring of the Grinding Process with Lapping Kinematics Using Audible Sound Analysis, Journal of Machine Engineering 22, (2022) 71-81
 13. Mariusz Deja, Mirosław Gerigk, Mieczysław S Siemiątkowski, Case Study on the Use of Unmanned Aerial Vehicles for the Maintenance of Ocean Engineering Facilities, IFAC-PapersOnLine 55(10), (2022) 995-1000
 14. Mariusz Deja, The use of Preston equation to determine material removal during lap-grinding with electroplated CBN tools, WEAR 528-529, (2023) 204968
 15. Karol Moszyk, Mariusz Deja, Reduction of exceeding the guaranteed service time for external trucks at the DCT Gdańsk container terminal using a six sigma framework, International Journal of Lean Six Sigma 14, (2023) 1566-1585


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.