Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskich

Kierownik projektu: Mariusz Deja

Politechnika Gdańska

Wydział Mechaniczny

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-03-19

Streszczenie projektu

Celem projektu są teoretyczne i doświadczalne podstawy docierania powierzchni płaskich z wykorzystaniem nowych narzędzi ściernych. W projekcie zostanie dokonana kompleksowa analiza możliwości wdrożenia innowacyjnych docieraków o zróżnicowanej budowie strukturalnej. Zostaną ocenione uzyskiwane efekty technologiczne - wydajność docierania i wybrane parametry struktury geometrycznej powierzchni warstwy wierzchniej przedmiotów obrabianych (WW-PO). Oprogramowanie Matlab zostanie wykorzystane dla wyznaczenia modeli matematycznych: osiąganych wartości parametrów chropowatości i falistości powierzchni obrabianych, ubytku materiałowego PO, przyrostu temperatury PO, przyrostu temperatury docieraka w funkcji czasu obróbki.

Publikacje

  1. M. Deja, M. List, L. Lichtschlag, E. Uhlmann, Thermal and technological aspects of double face grinding of Al2O3 ceramic materials, Ceramics International 45, (2019) 19489-19495
  2. M. Deja, D. Zieliński, A pilot study to assess an in-process inspection method for small diameter holes produced by direct metal laser sintering, Rapid Prototyping Journal In Press, (2019) 1-19
  3. Deja M., Zieliński D., Wear of electroplated diamond tools in lap-grinding of Al2O3 ceramic materials, Wear 460-461, (2020) 203461
  4. Deja M., Siemiątkowski M., Zieliński D., Multi-criteria comparative analysis of the use of subtractive and additive technologies in the manufacturing of offshore machinery components, Polish Maritime Research 27, (2020) 71-81


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.