Konstrukcja i badania narzędzi o zróżnicowanej strukturze materiałowej do docierania powierzchni płaskich

Kierownik projektu: Mariusz Deja

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2019-03-19

Streszczenie projektu

Celem projektu są teoretyczne i doświadczalne podstawy docierania powierzchni płaskich z wykorzystaniem nowych narzędzi ściernych. W projekcie zostanie dokonana kompleksowa analiza możliwości wdrożenia innowacyjnych docieraków o zróżnicowanej budowie strukturalnej. Zostaną ocenione uzyskiwane efekty technologiczne - wydajność docierania i wybrane parametry struktury geometrycznej powierzchni warstwy wierzchniej przedmiotów obrabianych (WW-PO). Oprogramowanie Matlab zostanie wykorzystane dla wyznaczenia modeli matematycznych: osiąganych wartości parametrów chropowatości i falistości powierzchni obrabianych, ubytku materiałowego PO, przyrostu temperatury PO, przyrostu temperatury docieraka w funkcji czasu obróbki.

Publikacje

  1. M. Deja, M. List, L. Lichtschlag, E. Uhlmann, Thermal and technological aspects of double face grinding of Al2O3 ceramic materials, Ceramics International 45, (2019) 19489-19495
  2. M. Deja, D. Zieliński, A pilot study to assess an in-process inspection method for small diameter holes produced by direct metal laser sintering, Rapid Prototyping Journal In Press, (2019) 1-19
  3. Deja M., Zieliński D., Wear of electroplated diamond tools in lap-grinding of Al2O3 ceramic materials, Wear 460-461, (2020) 203461
  4. Deja M., Siemiątkowski M., Zieliński D., Multi-criteria comparative analysis of the use of subtractive and additive technologies in the manufacturing of offshore machinery components, Polish Maritime Research 27, (2020) 71-81
  5. Mieczyslaw S. Siemiatkowski, Mariusz Deja, Planning optimised multi-tasking operations under the capability for parallel machining, Journal of Manufacturing Systems 61, (2021) 632-645
  6. Mariusz Deja, Linus Lichtschlag, Eckart Uhlmann , Thermal and technological aspects of double face grinding of C45 carbon steel, Journal of Manufacturing Processes 64, (2021) 1036-1046
  7. Deja, M., & Zieliński, D., A Pilot Study on Machining Difficult-to-Cut Materials with the Use of Tools Fabricated by SLS Technology, Materials 14, (2021) 5306
  8. Deja, M., & Licow, R., A pilot study to assess manufacturing processes using selected point measures of vibroacoustic signals generated on a multitasking machine , INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED MANUFACTURING TECHNOLOGY 115, (2021) 807-822
  9. Deja, M., Zieliński, D., Kadir, A. Z. A., & Humaira, S. N. , Applications of Additively Manufactured Tools in Abrasive Machining—A Literature Review, Materials 14, (2021) 1318
  10. Moszyk, K., Deja, M., & Dobrzyński, M. , Automation of the Road Gate Operations Process at the Container Terminal—A Case Study of DCT Gdańsk SA, Sustainability 13, (2021) 6291


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.