Badanie wpływu modyfikacji cukrami na oddziaływanie i dynamikę układów biologicznie czynnych

Kierownik projektu: Rafał Ślusarz

Uniwersytet Gdański

Wydział Chemii

Gdańsk

Data otwarcia: 2018-05-09

Streszczenie projektu

W ramach projektu prowadzone są badania w jaki sposób układy o znanej lub spodziewanej aktywności biologicznej zmieniają naturę wzajemnego oddziaływania, jak podstawienia jednostkami cukrowymi zmieniają dynamikę układów, skupiska ich preferowanych rodzin oraz ogólne powinowactwo do otoczenia. Badane są zarówno układy działające z użyciem mechanizmów receptorowych, jak i ogólnego wiązania na powierzchniach lub w centrach aktywnych biomolekuł.
Głównymi technikami badawczymi są dynamika molekularna, analiza konformacyjna i skupień, statystyka zależności energii od konformacji i oddziaływań.
Strona projektu: http://rslusarz.strony.ug.edu.pl/TASK/

Publikacje

  1. J. Samaszko-Fiertek, B. Dmochowska, R. Ślusarz, J. Madaj, The oxolane ring opening of some muramic acid derivatives under acidic conditions, Letters in Organic Chemistry 15, iss. 8, (2018) 693-697
  2. B. Dmochowska, L. Pellowska-Januszek, J. Samaszko-Fiertek, R. Ślusarz, R. Wakieć, J. Madaj, Efficient synthesis and antifungal investigation of nucleosides' quaternaryammonium salt derivatives, Turkish Journal of Chemistry 43, (2019) 157-171
  3. J. Samaszko-Fiertek, M. Szulc, B. Dmochowska, M. Jaśkiewicz, W. Kamysz, R. Ślusarz, J. Madaj, Influence of carbohydrate residues on antibacterial activity of vancomycin, Letters in Organic Chemistry 17(4), (2020) 287-293
  4. B. Dmochowska, R. Ślusarz, J. Chojnacki, J. Samaszko-Fiertek, J. Madaj, The quaternization reaction of 5-O-sulfonates of methyl 2,3-O-isopropylidene-b-D-ribofuranoside with selected heterocyclic and aliphatic amines, Molecules 25(9), (2020) 2161-2173


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.