Symulacje numeryczne uszkodzeń kręgosłupa ludzkiego powstałych na skutek zderzenia pojazdu z barierą drogową

Identyfikator grantu: PT01165

Kierownik projektu: Wojciech Witkowski

Realizatorzy:

  • Łukasz Pachocki
  • Karol Daszkiewicz
  • Dawid Bruski
  • Agnieszka Sabik
  • Tomasz Wiczenbach

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2024-04-22

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy badaniu uszkodzeń kręgosłupa ludzkiego do jakich może dojść w trakcie zderzeń pojazdów z drogowymi barierami ochronnymi. Badania mają charakter symulacyjny i zostaną przeprowadzone za pomocą metody elementów skończonych w środowisku głównie w środowisku programu LS-DYNA. Obliczenia wspomagające będą przeprowadzone także w programie Abaqus. Przygotowanie modeli numerycznych będzie wspomagane programem Hypermesh.
Zasadniczym zagadnieniem badawczym jest określenie wpływu przeciążeń na tkanki kręgosłupa ze szczególnym uwzględnieniem tkanek miękkich. Projekt przewiduje wykorzystanie autorskich równań matematycznych opisujących zależności między naprężeniem a odkształceniem w modelu tkanek miękkich np. wiązadeł. Ze względu na krótkotrwałość, zakres wzajemnych przemieszczeń kręgów kręgosłupa i intensywność zjawiska stosowane będą modele materiału uwzględniające duże odkształcenia skończone oraz wpływ prędkości odkształcenia.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.