System diagnostyczny dla łożysk wykorzystujący sztuczną inteligencję

Identyfikator grantu: PT01155

Kierownik projektu: Łukasz Breńkacz

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2024-04-05

Streszczenie projektu

W ramach projektu zaplanowano opracowanie innowacyjnego, zintegrowanego systemu diagnostycznego dla łożysk foliowych, opartego na zaawansowanych algorytmach sztucznej inteligencji (AI). Skupienie się na łożyskach foliowych wynika z ich rosnącego zastosowania w przemyśle lotniczym, energetycznym oraz w zaawansowanych systemach mechanicznych, gdzie niezawodność i efektywność są kluczowe. Głównym celem projektu jest stworzenie systemu, który nie tylko monitoruje i diagnozuje stan techniczny łożysk w czasie rzeczywistym, ale również jest w stanie przewidywać potencjalne awarie przed ich wystąpieniem, aby zoptymalizować ich wydajność i przedłużyć żywotność. Projekt zakłada integrację danych z wielu czujników, w tym z akcelerometrów, czujników temperatury oraz przemieszczenia. Zastosowanie AI umożliwi identyfikację subtelnych wzorców i anomalii w danych, które mogą wskazywać na wczesne stadia zużycia czy uszkodzenia łożysk.
Wyniki te zostaną wykorzystane do opracowania adaptacyjnych modeli predykcyjnych, które będą podstawą dla systemu rekomendacji działań prewencyjnych i korekcyjnych. Realizacja projektu przewidziana jest w kilku etapach, począwszy od badań laboratoryjnych na stanowiskach testowych, przez rozwój i trening modeli AI, aż po wdrożenie prototypu systemu w wybranych aplikacjach przemysłowych. Oczekuje się, że opracowany system znacząco przyczyni się do poprawy niezawodności i efektywności eksploatacji łożysk, oferując jednocześnie nowe możliwości w zakresie ich diagnostyki i utrzymania. Projekt ma potencjał stania się przełomowym w dziedzinie diagnostyki maszyn, wprowadzając nową jakość w monitorowaniu i zarządzaniu stanem łożysk foliowych za pomocą technologii sztucznej inteligencji.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.