Wpływ wilgoci na sztywność elementów wykonanych w technologii CLT

Identyfikator grantu: PT01133

Kierownik projektu: Paweł Kłosowski

Realizatorzy:

  • Radosław Aleksander Orłowski

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2024-03-06

Streszczenie projektu

Wykonanie modelu obliczeniowego w programie ABAQUS z wykorzystaniem nieliniowości materiałowej oraz geometrycznej na podstawie uzyskanych wyników doświadczalnych. Dany model ma odzwierciedlać rzeczywiste zachowanie badanego elementu (belki wykonanej z drewna krzyżowo klejonego CLT) w celu sprawdzenia poprawności wyznaczenia stałych materiałowych (moduł Younga wyznaczony za pomocą aproksymacji Ramberga-Osgood’a). W ramach wykonania modelu obliczeniowego zostanie wykonany model materiałowy który będzie odzwierciedlał przebieg zależności naprężenie-odkształcenie dla próby w której wartość modułu Younga jest zbliżona do średniej z badań doświadczalnych.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.