Obliczenia właściwości elektrycznych i piezorezystywnych betonów

Identyfikator grantu: PT01127

Kierownik projektu: Magdalena Rucka

Realizatorzy:

  • Błażej Woźny

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2024-03-01

Streszczenie projektu

Celem projektu jest wykonanie obliczeń właściwości elektrycznych kompozytów cementowych z zawartością dodatków o odpowiednich właściwościach przewodzących. Badania są ukierunkowane na scharakteryzowanie stanu naprężenia elementu za pomocą zjawiska self-sensing. Zaproponowana metodologia badań będzie obejmować pomiar zmiany rezystywności w trakcie mechanicznych obciążeń cyklicznych. Modelowanie zachowania piezorezystywnego próbek betonowych poddanych zginaniu i ściskaniu będzie wykonane metodą elementów skończonych w środowisku Abaqus.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.