Badanie uplastycznionej stali konstrukcyjnej poddanej cyklicznym oddziaływaniom

Identyfikator grantu: PT01107

Kierownik projektu: Przemysław Kalitowski

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2024-01-16

Streszczenie projektu

Przedmiotem analiz są obliczenia konstrukcji stalowych mostów poddanych cyklicznym oddziaływaniom. W obrębie szczegółów konstrukcyjnych mostów stalowych niekiedy występują miejsca, które już pod wpływem ciężaru własnego są uplastycznione. Przeprowadzone badania wskazują, że cykliczne obciążenia próbek stalowych poddanych dużym odkształceniom doprowadzają do destrukcji tych próbek, pomimo braku przyrostu sił. Taki stan obciążeń odpowiada warunkom panującym w obrębie szczegółów konstrukcyjnych mostów. Nierozpoznany jest jednak wpływ zjawiska bardzo lokalnego na globalną pracę detalu. Skala zjawisk zachodzących na obiektach mostowych jest trudna do otworzenia w warunkach laboratoryjnych, więc do rozpoznania zjawiska planowane jest wykonanie badań numerycznych.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.