Symulacje FSI dla doku pływającego

Identyfikator grantu: PT01092

Kierownik projektu: Krzysztof Wołoszyk

Realizatorzy:

  • Kamil Muża

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2023-10-30

Streszczenie projektu

W projekcie przeprowadzone zostaną obliczenia typu FSI (Fluid-structure interaction) dla doku pływającego. Symulacja przeprowadzona zostanie dla dwóch stanów obciążenia. Doku pustego w celu określenia wypadkowego zanurzenia przy niesymetrycznej wewnętrznej budowie dna podwójnego wynikającej z wstępujących w nim pomp wody balastowej oraz zapełnionego tak aby przegłębienie się doku odpowiadało przykładowej jednostce posiadającej naturalnie zadane przegłębienie. Te obliczenia mają na celu wyznaczenie dokładnego rozkładu naprężeń oraz odkształceń w czasie pracy oraz określenie w jakim stopniu mogą one zagrażać integralności całej konstrukcji. Jest to wiedza kluczowa gdyż często wartość podnoszonych przez dok obiektów znacząco przewyższa wartość jego samego i odpowiednie określenie możliwości jego pracy pozwolą na uniknięcie błędów podczas operacji dokowania oraz lepsze projektowanie tego typu konstrukcji w przyszłości.
Całość symulacji przeprowadzona ma zostać w programie ANSYS LS-Dyna będącą częścią pakietu Ansys. Pozwala ona na przeprowadzanie obliczeń typu FSI oraz ich dokładną analizę. Posiada ona wbudowane narzędzia pozwalające na obliczenia typu implicit oraz możliwość wykorzystania takich elementów jak SPH do symulacji płynu.
Ze względu na złożoną naturę tego typu obliczeń oraz wymaganą wielkość samego modelu zapotrzebowanie na moc obliczeniową jest bardzo duże. Odwzorowanie zachowania wody i tego jak wchodzi ona w interakcję z konstrukcja stalową będzie głównym elementem podnoszącym w znacznym stopniu ilość potrzebnej mocy obliczeniowej będąc równocześnie najistotniejszym elementem definiującym zakres bezpiecznej eksploatacji obiektu. Zasoby jakimi dysponuje CI Task są w tej pracy niezbędne aby móc przeprowadzać dalsze prace w tym projekcie.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.