Obrazowanie źródeł radiowych

Identyfikator grantu: PT01079

Kierownik projektu: Marcin Hajduk

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Wydział Geoinżynierii

Olsztyn

Data otwarcia: 2023-06-30

Streszczenie projektu

Projekt poświęcony jest obrazowaniu źródeł radiowych za pomocą nowoczesnych instrumentów takich jak Low-Frequency Array (LOFAR), Very Large Array (VLA) czy Atacama Large Millimeter Array (ALMA). Autor wniosku specjalizuje się w obserwacjach obiektów gwiazdowych. Regularnie otrzymuję czas obserwacyjny na wyżej wymienionych
instrumentach jako pierwszy autor (VLA: AZ0155, AZ0167, AZ0171, 12B-225, 13A-186, 17B-117, 19A-174, 19A-175, 20B-046, 22A-097, LOFAR: LC9_035, LC10_005, LC10_006, LC12_028, LC15_005, LC16_012) lub współautor. Projekt ma kilka celów badawczych. Pierwszym z nich jest badanie radiowej emisji gwiazd chemicznie dziwnych (Hajduk i in., 2022, A&A, 665A, 152). We współpracy z prof. Paolo Leto z Osservatorio Astrofisico di Catania będziemy badać dostępne obserwacje gwiazd chemicznie dziwnych na najniższych dostępnych częstościach. Kolejnym projektem jest badanie wypływów z gwiazd. Kontynuacja i rozwinięcie pracy Hajduk i in., 2021, ApJ, 919, 121 we współpracy z grupą prof. Marijke Haverkorn z Radboud University w Holandii. Następnym jest badanie gwiazd radiowo głośnych (praca inżynierska studenta z UWM, pana Bartłomieja Aleksiejczyka - kontynuacja i rozwinięcie pracy Vedantham i in., 2022, ApJL, 926L, 30). Trzecia część projektu będzie realizowana we współpracy z grupami badawczymi w Leiden University.


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.