Platforma Transferu Wiedzy FindFISH

Identyfikator grantu: PT01057

Kierownik projektu: Lidia Dzierzbicka-Głowacka

Realizatorzy:

  • Maciej Janecki
  • Dawid Dybowski
  • Artur Nowicki
  • Jaromir Jakacki

Instytut Oceanologii PAN w Sopocie

Sopot

Data otwarcia: 2023-04-07

Streszczenie projektu

"Platforma Transferu Wiedzy FindFISH" została zaprojektowana w celu diagnozowania i prognozowania w jakich rejonach, w jakim czasie i w jakich warunkach hydrologicznych łowiska ryb konkretnych gatunków poławianych przemysłowo powinny być największe.

Kluczowym elementem „Platformy Transferu Wiedzy FindFISH”, jest model numeryczny EcoFish, który umożliwia monitorowanie stanu środowiska morskiego rejonu Zatoki Gdańskiej oraz pozwala na śledzenie i przewidywanie zachodzących w nim zmian.

Dodatkowym elementem wchodzącym w skład modelu EcoFish jest "Moduł Fish". Zadaniem tego modułu jest tworzenie map najkorzystniejszych warunków środowiskowych (HSI - Habitat Suitability Index) do bytowania ryb pelagicznych poławianych przemysłowo w rejonie Zatoki Gdańskiej tj. śledzia, szprota, dorsza i storni. Do tego celu moduł wykorzystuje dane opisujące preferencje środowiskowe ryb w badanym obszarze, które zostały sprecyzowane w ramach projektu na podstawie połowów rybackich, danych literaturowych oraz wiedzy eksperckiej. Są to informacje o zarejestrowanych miejscach i czasie występowania łowisk oraz wielkości połowów połączone z danymi o wartościach parametrów środowiska.

Prace nad implementacją Modułu Fish wymagały wykorzystania logiki wielowartościowej (rozmytej). Logika rozmyta stanowi uogólnienie klasycznej dwuwartościowej logiki, w której między stanem 0 (fałsz) a stanem 1 (prawda) rozciąga się szereg wartości pośrednich, określających stopień przynależności elementu do zbioru. System rozmyty znajduje tu zastosowanie, gdyż na występowanie ryb ma wpływ wiele wzajemnie powiązanych czynników, i nie można bazować osobno na poszczególnych parametrach środowiskowych.

Portal internetowy pozwala na tworzenie map i charakterystyk czasowo-przestrzennych oraz punktowych badanych parametrów z 48-godzinną prognozą. Wszystkie dane przetwarzane są cztery razy na dobę i informują o aktualnym stanie środowiska morskiego rejonu Zatoki Gdańskiej.

Dane są udostępniane poprzez stronę internetową www.findfish.pl w zakładce "Usługa FindFISH".


← Powrót do spisu projektów

KONTAKT

Nasi konsultanci służą pomocą przyszłym i początkującym użytkownikom specjalistycznego oprogramowania zainstalowanego na Komputerach Dużej Mocy w Centrum Informatycznym TASK.

Kontakt w sprawach Komputerów Dużej Mocy, oprogramowania/licencji, grantów obliczeniowych, sprawozdań:

kdm@task.gda.pl

Administratorzy odpowiadają na maile w dni robocze w godzinach 8:00 – 15:00.