Analiza pracy wirnika napędowego bezzałogowego statku powietrznego

Identyfikator grantu: PT00999

Kierownik projektu: Oskar Szulc

Realizatorzy:

  • Jakub Skobyłko

Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-10-18

Streszczenie projektu

Projekt dyplomowy inżynierski realizowany przez studenta Politechniki Gdańskiej (Gabriela Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk), którego promotorem, a zarazem kierownikiem projektu jest dr inż. Oskar Szulc będący pracownikiem zakładu Aerodynamiki Instytutu Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk (Generała Józefa Fiszera 14, 80-231 Gdańsk). Projekt dyplomowy skupia się na walidacji oraz zmodyfikowaniu kodu BEMT (ang. Blade Element Momentum Theory) dla wirnika Caradonna-Tung (NACA 0012) oraz wirnika UH-1H (NACA 0012) dla przyjętych wartości liczby Macha. Zakłada się również konieczność wykorzystania symulacji CFD/2D w celu modyfikacji własności aerodynamicznych profilu, skręceniu łopaty wzdłuż promienia oraz zmiany cięciwy. Podczas projektu konieczne jest również wykorzystanie kodu CFD FLOWer (DLR) dla profilów lotniczych NACA 0012 oraz NACA 2340 w warunkach odwzorowujących lot.


Publikacje

  1. Jakub Skobyłko, Analiza numeryczna pracy wirnika napędowego, praca dyplomowa inżynierska, Politechnika Gdańska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa 2023, (2023) 1-160


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.