Wybór odpowiedniego systemu łączności

Identyfikator grantu: PT00987

Kierownik projektu: Krzysztof Cichoń

Politechnika Poznańska

Wydział Informatyki i Telekomunikacji

Poznań

Data otwarcia: 2022-07-25

Streszczenie projektu

Projekt polega na przeglądzie i ocenie obecnego rozwiązania łączności radiowej w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Obornikach i na terenie powiatu obornickiego. Wykonana zostanie symulacja pokrycia radiowego tegoż rozwiązania. Następnie zostanie wykonany "drive test" w celu pomiarów pokrycia radiowego i zmierzenie odbieranych mocy na terenie powiatu obornickiego i porównanie ich z wynikami symulacji. W następnym kroku zostanie zestawionych kilka rodzai łączności i wybrany najlepszy spośród odpowiednich kryteriów wykorzystując metodę wielokryterialnego wspomagania decyzji. W końcowym etapie zaproponowane zostanie rozwiązanie na podstawie najlepszego wyniku i wykonana symulacja pokrycia radiowego.

Publikacje

  1. Damian Chmielewski, Analiza łączności radiowej dla Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, praca dyplomowa magisterska, Wydział Informatyki i Telekomunikacji Politechniki Poznańskiej 1, (2023) 1-45


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.