Grant/Projek zakończony

Wpływ czynników operacyjnych i środowiskowych na minimalny obszar manewrowy statku w sytuacji kolizyjnej

Identyfikator grantu: PT00981

Kierownik projektu: Mateusz Gil

Uniwersytet Morski w Gdyni

Wydział Nawigacyjny

Gdynia

Data otwarcia: 2022-06-28

Data zakończenia: 2024-02-23

Streszczenie projektu

Uzyskanie grantu obliczeniowego ma na celu realizację symulacji pozwalających na przygotowanie znacznego zbioru minimalnych obszarów manewrowych statków morskich w różnych sytuacjach kolizyjnych. Obszary zostaną obliczone zgodnie z opisaną w literaturze koncepcją CADCA (Collision Avoidance Dynamic Critical Area). Obszary te, za pomocą obwiedni wokół statku wskazują odległość, w której po raz ostatni możliwe jest wykonanie tzw. "manewru ostatniej szansy" dla zadanych parametrów brzegowych. Uzyskane wyniki badań pozwolą na zweryfikowanie wpływu wielu zmiennych na manewr ostatniej szansy statku morskiego, w tym: modelu (typu) jednostki, parametrów eksploatacyjnych statku (prędkość, kąt wychylenia steru, planowana prędkość zwrotu, itd.) czy zakłóceń środowiskowych (wysokość fali znacznej, kierunek natarcia fali, itd.). Dodatkowo, zbiór obszarów znacznej wielkości pozwoli na szczegółową analizę sytuacji nadmiernego zbliżenia statków, w tym wpływu współpracy obu jednostek zaangażowanych w sytuację kolizyjną na czas i możliwość jej rozwiązania. Dotychczas, badania prowadzone na obszarach typu CADCA realizowane były wyłącznie dla manewru ostatniej szansy statku własnego, przy biernym zachowaniu statku obcego. Wyniki takiej analizy mogłyby przyczynić się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa transportu morskiego oraz poszerzenia wiedzy mającej zastosowanie w obszarach transportu związanych z żeglugą autonomiczną.

Publikacje

  1. Mateusz Gil, Metoda wyznaczania dynamicznego granicznego obszaru manewrowego dla statku morskiego w sytuacji kolizyjnej, Rozprawa doktorska, Uniwersytet Morski w Gdyni nd, (2023) 121


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.