Wpływ przepływu materiału sypkiego przez rurę na częstotliwość drgań ośrodka

Kierownik projektu: Michał Wójcik

Realizatorzy:

  • Wojciech Piechociński

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-05-27

Streszczenie projektu

Zjawisko rezonansu jest bardzo niepożądanym zjawiskiem w budownictwie. Dochodzi do niego gdy częstotliwość drgań wymuszonych jest zbliżona do częstotliwości drgań własnych ośrodka. Drgania rezonansowe charakteryzują się nagłym wzrostem amplitudy, w wyniku których istnieje ryzyko zawalenia się konstrukcji oraz narażenia życia ludzkiego.
W pracy magisterskiej, analizie zostanie poddany przepływ materiału sypkiego przez cylindryczną rurę wykonaną z tworzywa sztucznego w celu sprawdzenia czy wystąpi zjawisko rezonansu. Zamodelowane zostaną dwa stany: napełnianie oraz opróżnianie. Obliczenia zostaną przeprowadzone w programie Abaqus za pomocą metody CEL oraz SPH.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.