Modelowanie eksplozji w silosie w programie Abaqus

Identyfikator grantu: PT00971

Kierownik projektu: Michał Wójcik

Realizatorzy:

  • Paweł Cieślak

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-05-12

Streszczenie projektu

Porównanie wybranych zabezpieczeń przeciw samozapłonowi i eksplozji pyłu w silosach. W tym celu użyte zostanie oprogramowanie Abaqus, w którym za pomocą metody SPH wykonane zostaną obliczenia eksplozji w przykładowym silosie.

(praca magisterska, Paweł Cieślak)


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.