Grant/Projek zakończony

Poprawa jakości obrazu z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych

Identyfikator grantu: PT00969

Kierownik projektu: Piotr Kopa Ostrowski

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Automatyki i Telekomunikacji

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-04-26

Data zakończenia: 2024-02-27

Streszczenie projektu

Projekt związany jest z zaprojektowaniem, implementacją oraz testami algorytmów umożliwiających wizualną poprawę sekwencji wideo. Wśród algorytmów znajdą się m.in.:
• algorytmy odszumiania typu supervised,
• algorytmy odszumiania typu semi-supervised,
Wymienione algorytmy wymagają dużych zasobów w postaci kart graficznych zarówno do treningu modeli jak i testów.
Dla algorytmów odszumiania zbadany zostanie wpływ dynamiki sekwencji na jakość odszumiania oraz możliwości poprawy rezultatów przez wykorzystanie podczas treningu zmodyfikowanych sekwencji (symulujących zwiększoną lub zmniejszoną dynamikę).


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.