Sygnatury magnetyczne statków

Kierownik projektu: Mirosław Wołoszyn

Politechnika Gdańska

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-04-14

Streszczenie projektu

Autorzy opracowali nowy model matematyczny sygnatur magnetycznych statków. Model oparty jest na superpozycji pól magnetycznych dipoli magnetycznych indukowanych i stałych. Na podstawie rozkładów składowych pola magnetycznego statku w czterech kierunkach magnetycznych, metoda optymalizacyjna wyznacza położenia i wartości wektorów momentów magnetycznych dipoli stałych i indukowanych. W ramach projektu planuje się zbadać jaka liczba dipoli magnetycznych jest wystraczająca do odtworzenia sygnatur magnetycznych statku dla dowolnego kursu. Dotychczasowe wyniki badań przeprowadzone przez autorów projektu zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach naukowych (200pkt., 100pkt.). Nowy model sygnatur statku opracowany przez autorów jest modelem nowym, nie prezentowanym dotychczas w literaturze światowej. Zagadnienia związane z sygnaturami magnetycznymi statków ma istotne znaczenie powiązane z bezpieczeństwem żeglugi morskiej.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.