Narodowa Infrastruktura Superkomputerowa dla EuroHPC - EuroHPC PL

Identyfikator grantu: PT00962

Kierownik projektu: Jerzy Proficz

Realizatorzy:

  • Krzysztof Ocetkiewicz
  • Cezary Czaplewski
  • Agnieszka Lipska
  • Adam Liwo
  • Adam Sieradzan
  • Paweł Czarnul

Politechnika Gdańska, CI TASK

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-04-06

Streszczenie projektu

Przedsięwzięcie ma na celu realizację badań naukowych poprzez budowę i udostępnienie polskiej nauce zasobów superkomputerowych umożliwiających przeprowadzanie obliczeń wielkiej skali, wpisujących się bezpośrednio w ramy międzynarodowej inicjatywy EuroHPC – European High-Performance Computing opublikowanej w komunikacie Komisji Europejskiej. Zadaniem CI TASK jest udział w budowie platformy obliczeniowej poprzez udoskonalenie pakietu oprogramowania do symulacji biomolekularnej: UNRES.

Publikacje

  1. Ocetkiewicz, K., Czaplewski, C., Krawczyk, H., Lipska, A., Liwo, J., Proficz, J., Sieradzan, A., & Czarnul, P., UNRES-GPU for Physics-Based Coarse-Grained Simulations of Protein Systems at Biological Time- and Size-Scales, BIOINFORMATICS 39, (2023) 391
  2. Sieradzan, A., Sans‐duñó, J., Lubecka, E., Czaplewski, C., Lipska, A., Leszczyński, H., Ocetkiewicz, K., Proficz, J., Czarnul, P., Krawczyk, H., & Liwo, A., Optimization of parallel implementation of UNRES package for coarse‐grained simulations to treat large proteins, JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY 44, (2023) 602-625
  3. Lipska, A., Sieradzan, A., Czaplewski, C., Lipińska, A. D., Ocetkiewicz, K., Proficz, J., Czarnul, P., Krawczyk, H., & Liwo, A., Long‐time scale simulations of virus‐like particles from three human‐norovirus strains, JOURNAL OF COMPUTATIONAL CHEMISTRY 44, (2023) 1470-1483


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.