Modelowanie osiągów reaktora termokatalitycznego w oparciu o badania literaturowe

Identyfikator grantu: PT00957

Kierownik projektu: Paweł Ziółkowski

Realizatorzy:

  • Sylwia Oleś

Politechnika Gdańska

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-03-09

Streszczenie projektu

Projekt dotyczy obliczeń parametrycznych reaktora termokatalitycznego do produkcji metanolu w środowisku ANSYS Fluent. Ze względu na ilość składników biorących w reakcjach chemicznych, jak i konieczność zagęszczenia siatek obliczeniowych w obszarze powierzchni katalitycznych nie jest możliwe przeprowadzanie obliczeń na komputerach, które teraz są do dyspozycji. Dodatkowa zamierzam udostępnić część zasobów studentce, która podejmuje w tym temacie pracę magisterską. Zarówno prace prowadzone w ramach pracy magisterskiej jak i obliczeń, które będą toczone równolegle dotyczą grantu POLNOR, które kierownikiem jest prof. Dariusz Mikielewicz w ramach współpracy z Norwegami - https://nco2pp.mech.pg.gda.pl/pl

W skrócie cześć merytoryczna dotyczy takich celów jak
1. opracowanie nowatorskiej technologii wraz z budową instalacji demonstracyjnej, pozwalającej na wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji energii elektrycznej z uzyskaniem jednocześnie pozytywnego wpływu na środowisko naturalne.
2. opracowanie propozycji elektrowni na nowym typie układu CCS/CCU opracowanej przez zespół z Politechniki Gdańskiej, lidera projektu, a ściślej rzecz ujmując dotyczy instalacji zgazowania osadu ściekowego oraz jego utylizacji w elektrowni gazowej wraz z wychwytem dwutlenku węgla. Synergia pomiędzy instalacją CCS/CCU a proponowanym wykorzystaniem osadów ściekowych (uznawanych za odnawialne źródło energii) pozwala na osiągnięcie przez instalację ogólnej ujemnej emisji CO2.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.