Curriculum Learning of Multi-level Tasks for Video-assisted Dental Intervention

Identyfikator grantu: PT00945

Kierownik projektu: Efkleidis Katsaros

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-02-11

Streszczenie projektu

Projekt związany jest z zaprojektowaniem, implementacją oraz testami algorytmu umożliwiającego jednoczesne realizowanie wielu zadań z zakresu wizji komputerowej (poprawa jakości, segmentacja semantyczna, estymacja ruchu). Algorytm opiera się o metody uczenia maszynowego, a dokładniej głębokie sieci neuronowe.
Dzięki równoczesnemu wykonywaniu wielu powiązanych ze sobą zadań możliwe jest zarówno poprawienie wyników jakościowych jak i skrócenie czasu inferencji. Oprócz wykonania testów na opracowanym algorytmie konieczne jest również przeprowadzenie analogicznej procedury dla metod zaproponowanych przez autorów innych metod.


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.