Klasyfikacja obrazów obiektów przestrzennych za pomocą sieci kapsułkowych

Kierownik projektu: Maciej Szczodrak

Realizatorzy:

  • Piotr Sokołowski
  • Sebastian Lewalski
  • Jakub Zasada

Politechnika Gdańska

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Gdańsk

Data otwarcia: 2022-02-03

Streszczenie projektu

Kapsułkowe sieci w przeciwieństwie do sieci splotowych w wielu testach są skuteczniejsze w rozpoznawaniu obiektów przestrzennych, jednocześnie będąc znacznie bardziej wrażliwe na szumy w danych treningowych jak też i bardziej kosztowne obliczeniowo, co ogranicza ich zastosowania praktyczne. Celem projektu jest przebadanie różnych metod rozwiązania wspomnianych wyżej problemów, zarówno poprzez uczenie na dedykowanych zbiorach danych jak też poprzez modyfikację samych algorytmów uczących. Na potrzeby redukcji szumów w danych wykorzystywanych w procesie uczenia przygotowano zastawy fotografii bezcieniowych miniaturowych, abstrakcyjnych obiektów, które zostały wykonane z plastycznych materiałów specjalnie na potrzeby badań. Eksperymenty mają odpowiedzieć m.in. na pytania:
- Czy większy poziom uproszczenia obiektu treningowego będzie pozwalać na rozpoznawanie większej liczby różnych instancji walidacyjnych? Jeśli tak, to w jakim stopniu?
- W jakim stopniu materiał, a więc także i proces technologiczny tworzenia danych treningowych będzie wpływać na możliwość generalizacji klasyfikatora?
- W jaki sposób zastosowany algorytm uczenia będzie wpływać na powyższe kwestie?
Dodatkowym celem projektu jest także zbadanie możliwości optymalizacji uczenia sieci kapsułkowych na infrastrukturze chmurowej, poprzez rozproszenie obliczeń pomiędzy wiele maszyn wirtualnych.

Publikacje

  1. Sebastian Lewalski, Trening klasyfikatorów obrazów na podstawie zdjęć modeli kartonowych, praca dyplomowa magisterska, Politechnika Gdańska, WETI 1, (2022) 1-58
  2. Jakub Zasada, Rozproszone uczenie kapsułkowych sieci neuronowych rozpoznawania obrazów obiektów trójwymiarowych, praca dyplomowa inżynierska, Politechnika Gdańska, WETI 1, (2022) 1-50


← Powrót do spisu projektów

CONTACT

Our consultants help future and novice users of specialized software installed on High Performance Computers (KDM) at the TASK IT Center.

Contact for High Performance Computers, software / licenses, computing grants, reports:

kdm@task.gda.pl

Administrators reply to e-mails on working days between 8:00 am – 3:00 pm.